ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

| valign="top" |[[หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร|หอประชุมมหาวชิราลงกรณ]] [[มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร|สถาบันราชภัฎสกลนคร]] [[อำเภอเมืองสกลนคร]] [[จังหวัดสกลนคร]]
|เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก'''สถาบันราชภัฏอุดรธานี'''-[[สถาบันราชภัฏ|สถาบันราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]]
|-
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |พ.ศ. 2548<ref>http://www.udru.ac.th/index.php/aroundudru/564-jan-30-2017-a.html</ref>
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |หอประชุมไพรพยอม&nbsp;[[มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี]] อำเภอเมืองอุบลราชธานี&nbsp;จังหวัดอุบลราชธานี<ref>http://www.udru.ac.th/index.php/congrats-practice.html</ref>
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก'''มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี'''-[[มหาวิทยาลัยราชภัฏ|มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]]
|-
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2559<ref>http://www.udru.ac.th/index.php/aroundudru/564-jan-30-2017-a.html</ref>
161

การแก้ไข