ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

=== คณะ ===
{{บน}}
'''พื้นที่เก่าในเมือง ตำบลหมากแข้ง'''
*[[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะครุศาสตร์]]
*[[คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะวิทยาการจัดการ]]
*[[บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|บัณฑิตวิทยาลัย]]
 
'''พื้นที่เก่าในเมืองใหม่ ตำบลสามพร้าว'''
*[[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะวิทยาศาสตร์]]
*[[คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะเทคโนโลยี]]
161

การแก้ไข