ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

(→‎ระดับปริญญาตรี: +:{{บทความหลัก|การรับบุคคลเข้าศึกษา ... #เกณฑ์การคัดเลือกและกระบวนการ TCAS}})
'''พื้นที่เก่าในเมือง'''
*[[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะครุศาสตร์]]
*[[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะวิทยาศาสตร์]]
*[[คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะวิทยาการจัดการ]]
*[[คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]]
*[[คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะเทคโนโลยี]]
*[[บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|บัณฑิตวิทยาลัย]]
 
'''พื้นที่เก่าในเมือง'''
*[[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะวิทยาศาสตร์]]
*[[คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะเทคโนโลยี]]
 
{{กลาง}}
'''โครงการจัดตั้งเป็นคณะในพื้นทีใหม่'''
*''[[คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะพยาบาลศาสตร์]](กำลังศึกษาความเป็นไปได้)''
*''[[คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะแพทย์ศาสตร์ ]](กำลังศึกษาความเป็นไปได้)''
*''[[สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะวิศวกรรมศาสตร์]](โครงการจัดตั้ง)''
*''[[สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์]](โครงการจัดตั้ง)''
*''[[สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะเทคโนโลยีเกษตร]](โครงการจัดตั้ง)''
*''[[สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะนิติศาสตร์]](โครงการจัดตั้ง)''
*''[[สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะศิลปกรรมศาสตร์]](โครงการจัดตั้ง)''
{{ล่าง}}
 
=== ศูนย์การศึกษา ===
* [[ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ]]
161

การแก้ไข