ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระศรีรัตนศาสดาราม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{กล่องข้อมูล พุทธศาสนสถาน
| full_name = วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว
| common_name = วัดค.ว..
ยยยยย
| image_temple = Wat Phra Kaew - 1.jpg
| short_describtion = กลุ่มพระอุโบสถ เมื่อมองจากบริเวณทางเข้า
| type_of_place = วัดไ.อ.สั.ล.ค.ว.ย.ใหญ่
| type_of_place = พระอารามหลวงชั้น🐃🐂🐃🐱🐱🐅🐱🐱🐅🐱🐅ดสดพนพนพพิเศษ
|
| special_things = พระอารามประจำ[[พระบรมมหาราชวัง]]
ผู้ใช้นิรนาม