เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล พุทธศาสนสถาน
| full_name = วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว
| common_name = วัดค.ว..
ยยยยย
| image_temple = Wat Phra Kaew - 1.jpg
| short_describtion = กลุ่มพระอุโบสถ เมื่อมองจากบริเวณทางเข้า
| type_of_place = วัดไ.อ.สั.ล.ค.ว.ย.ใหญ่
| type_of_place = พระอารามหลวงชั้น🐃🐂🐃🐱🐱🐅🐱🐱🐅🐱🐅ดสดพนพนพพิเศษ
|
| special_things = พระอารามประจำ[[พระบรมมหาราชวัง]]
ผู้ใช้นิรนาม