เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| image_temple = Wat Phra Kaew - 1.jpg
| short_describtion = กลุ่มพระอุโบสถ เมื่อมองจากบริเวณทางเข้า
| type_of_place = พระอารามหลวงชั้นชั้น🐃🐂🐃🐱🐱🐅🐱🐱🐅🐱🐅ดสดพนพนพพิเศษ
|
| bhikkhu = ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา
| special_things = พระอารามประจำ[[พระบรมมหาราชวัง]]
| principal_buddha = [[พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร]] (พระแก้วมรกต)
ผู้ใช้นิรนาม