ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวังสราญรมย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| หมายเหตุ =
}}
'''พระราชวังสราญรมย์''' เป็นวังที่ตั้งอยู่ระหว่าง[[พระบรมมหาราชวัง]] กับ[[วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม]] ทางทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง สร้างขึ้นในสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เคยใช้เป็นที่ทำการของขง[[กระทรวงการต่างประเทศ]] และเป็นบ้านพักรับรอง[[พระราชอาคันตุกะ]]
 
พระราชวังสราญรมย์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้น ออกแบบโดย [[เฮนรี อาลาบาศเตอร์]] เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2409 โดยมี[[เจ้าพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (เพ็ง)]] เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเพื่อใช้เป็นที่ประทับ พระราชทานนามว่า '''สราญรมย์''' แต่เสด็จสวรรคตก่อนที่จะสร้างเสร็จ
ผู้ใช้นิรนาม