ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กล้ามเนื้อเดลทอยด์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล กล้ามเนื้อ
[[ภาพ:Gray410.png|thumb|250px|กล้ามเนื้อชั้นตื้นของส่วนอกและด้านหน้าของแขน แสดงแนวเส้นใยกล้ามเนื้อด้านหน้าของกล้ามเนื้อเดลทอยด์]]
| Name = กล้ามเนื้อเดลทอยด์<br>(Deltoid muscle)
| Latin = musculus deltoideus
| GraySubject = 123
| GrayPage = 439
| Image = Deltoideus.png
| Caption = กล้ามเนื้อเดลทอยด์
| Image2 = Deltoideus posterior.PNG
| Caption2 = กล้ามเนื้อที่เชื่อม[[รยางค์บน]]และ[[กระดูกสันหลัง]]
| Origin = [[กระดูกไหปลาร้า]], [[อโครเมียน]], [[แนวสันกระดูกสะบัก]]
| Insertion = [[แนวเดลทอยด์]] ของ[[กระดูกต้นแขน]]
| Blood = [[หลอดเลือดแดงรอบต้นแขน]]
| Nerve = [[เส้นประสาทรักแร้]]
| Action = กางต้นแขน งอต้นแขน ยืดต้นแขนออกไปทางด้านหลัง
| Antagonist = [[กล้ามเนื้อแลททิสซิมุส ดอร์ไซ]]
| MeshName =
| MeshNumber =
| DorlandsPre = m_22
| DorlandsSuf = 12548745
}}
 
'''กล้ามเนื้อเดลทอยด์''' (Deltoid muscle) ใน[[กายวิภาคศาสตร์]]ของ[[มนุษย์]] หมายถึง[[กล้ามเนื้อ]]รูปสามเหลี่ยมที่เป็นส่วนสำคัญของกล้ามเนื้อในบริเวณ[[ไหล่]] และเป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของ[[แขน]]ที่มี[[ข้อต่อไหล่]]เป็นจุดหมุน นอกจากนี้ยังนิยมใช้กล้ามเนื้อนี้ใน[[การฉีดยาเข้าทางกล้ามเนื้อ]] (intramuscular injection) อีกด้วย
ในตำรากายวิภาคศาสตร์บางเล่มอาจใช้คำว่า ''เดลทอยเดียส'' (deltoideus) ในการกล่าวถึงกล้ามเนื้อมัดนี้ อย่างไรก็ตาม ทั้งคำว่าเดลทอยด์และเดลทอยเดียส ต่างมาจากอักษร''เดลต้า'' (Delta) ใน[[ภาษากรีก]] ซึ่งเป็นอักษรรูปสามเหลี่ยม
 
== จุดเกาะ ==
=== จุดเกาะต้น ===
[[จุดเกาะต้น]] (origin) ของกล้ามเนื้อเดลทอยด์ มาจากแนวของ[[กระดูกส่วนไหล่]] (shoulder girdle) นั่นคือ[[กระดูกไหปลาร้า]] (clavicle) และ[[กระดูกสะบัก]] (scapula) และสามารถแบ่งเส้นใย[[กล้ามเนื้อ]]ที่มาจากจุดเกาะต้นที่ต่างกันได้เป็นสามกลุ่ม ได้แก่
* '''เส้นใยกล้ามเนื้อด้านหน้า''' (Anterior fibers) มีจุดเกาะต้นที่ขอบด้านหน้าและพื้นผิวด้านบนของปลายด้านข้างประมาณหนึ่งในสามของ[[กระดูกไหปลาร้า]]
เส้นใยกล้ามเนื้อทั้งสามจะเชื่อมรวมกันใกล้กับบริเวณจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อมัดนี้ที่บริเวณต้นแขน
 
=== จุดเกาะปลาย ===
[[จุดเกาะปลาย]] (insertion) ของกล้ามเนื้อเดลทอยด์คือแนวบน[[กระดูกต้นแขน]] (humerus) ซึ่งเรียกว่า [[แนวเดลทอยด์]] (deltoid tuberosity) ซึ่งเป็นแนวขรุขระรูปตัว V ที่อยู่ทางด้านข้างของส่วนกลางของกระดูกต้นแขน จุดนี้จะเป็นจุดที่[[เอ็น]] (tendon) ของกล้ามเนื้อเดลทอยด์มายึดเกาะกับกระดูกต้นแขน และแผ่ออกเป็น[[พังผืดชั้นลึก]] (depp fascia) ของต้นแขน ซึ่งช่วยในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ
 
== หน้าที่การทำงาน ==
เนื่องจากกล้ามเนื้อเดลทอยด์มีจุดเกาะที่กว้างและครอบคลุมตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านหลังของ[[ไหล่]] ดังนั้นเส้นใยกล้ามเนื้อที่มีจุดเกาะต้นที่ต่างกัน จึงมีหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกันออกไปด้วย อย่างไรก็ตาม เส้นใยกล้ามเนื้อทั้งสามของกล้ามเนื้อเดลทอยด์มีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ[[แขน]]รอบ[[ข้อต่อไหล่]]ในรูปแบบต่างๆ
* '''เส้นใยกล้ามเนื้อด้านหน้า''' จะเกี่ยวข้องกับการงอต้นแขนเข้าหาลำตัวในแนวระดับ (transverse arm flexion) และการกางแขนขณะที่หมุนไหล่ออกไปทางด้านนอก โดยทั้งสองหน้าที่จะทำงานร่วมกับ[[กล้ามเนื้อเพคทอราลิส เมเจอร์]] (Pectoralis major) ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อส่วนอก
* '''เส้นใยกล้ามเนื้อแนวกลาง''' ทำหน้าที่หลักในการกางต้นแขน (arm abduction) ในระดับที่สูงกว่า 15 องศาจากแนวระดับ
 
== หลอดเลือดและเส้นประสาทที่เกี่ยวข้อง ==
=== หลอดเลือดแดง ===
กล้ามเนื้อเดลทอยด์จะได้รับเลือดส่วนใหญ่มาจากแขนงด้านหลังของ[[หลอดเลือดแดงรอบต้นแขน]] (Posterior circumflex humeral artery) และบางส่วนจากแขนงเดลทอยด์ของ[[หลอดเลือดแดงธอราโคอโครเมียล]] (Thoracoacromial artery) หลอดเลือดแดงทั้งสองเป็นแขนงที่มาจาก[[หลอดเลือดแดงรักแร้]] (Axillary artery)
 
=== หลอดเลือดดำ ===
หลอดเลือดดำที่ใกล้เคียงกับกล้ามเนื้อเดลทอยด์ได้แก่[[หลอดเลือดดำเซฟาลิค]] (Cephalic vein) ซึ่งอยู่ทางขอบด้านล่างของกล้ามเนื้อ ซึ่งจะเทเข้าสู่[[หลอดเลือดดำรักแร้]] (Axillary vein) ต่อไป
 
=== เส้นประสาท ===
กล้ามเนื้อเดลทอยด์จะถูกสั่งการผ่านทาง[[เส้นประสาทรักแร้]] (Axillary nerve) ซึ่งเป็นเส้นประสาทที่มาจาก[[เส้นประสาทไขสันหลัง]] (spinal nerve) ระดับคอ ส่วนที่ 5 และ 6 (C5,C6) ผ่านทาง[[ร่างแหประสาทแขน]] (Brachial plexus)
 
== รูปประกอบเพิ่มเติม ==
<gallery>
[[ภาพ:Gray410.png|thumb|250px|กล้ามเนื้อชั้นตื้นของส่วนอกและด้านหน้าของแขน แสดงแนวเส้นใยกล้ามเนื้อด้านหน้าของกล้ามเนื้อเดลทอยด์]]
ภาพ:Gray523.png|หลอดเลือดแดงรักแร้ และแขนงต่างๆ
ภาพ:Gray576.png|หลอดเลือดดำรักแร้ และแขนงต่างๆ
</gallery>
 
== อ้างอิง ==
{{ต้องการอ้างอิงไทย}}
* Gray's anatomy for students. Drake, RL., Vogl, W. and Mitchell, AWM.
* Clinically Oriented Anatomy, 4th ed. Keith L. Moore and Arthur F. Dalley.
 
[[หมวดหมู่:ระบบกล้ามเนื้อของรยางค์บน]]
 
[[ca:Deltoide]]
18,840

การแก้ไข