ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันเข้าพรรษา"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
อย่างไรก็ตาม บางประเทศที่นับถือพุทธศาสนาอาจกำหนดวันไม่ตรงกับของไทยในบางปี เนื่องจากประเทศเหล่านั้นอยู่ในตำแหน่งบนโลกที่ต่างไปจากประเทศไทย ทำให้วันเวลาคลาดเคลื่อนไป
<center>{{รอบปีนักษัตร|start=2539
|7-31|7-20|7-9|7-28|7-17|7-6|7-25|7-14|8-1|7-2221|7-11|7-30
|7-18|7-8|7-27|7-16|8-3|7-23|7-12|7-31|7-20|7-9|7-28|7-17
|7-6|7-25|7-14|8-1|7-2221|7-11|7-30|7-18|7-8|7-27|7-16|8-3
}}
</center>
5,630

การแก้ไข