ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม"

ลบการจัดลำดับ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่นำมาจาก Dek-D.com ซึ่งใครก็สามารถเขียนขึ้นมาเองได้ ไม่มีความน่าเชื่อถือ หากต้องการอ้าอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือควรเป็นเอกสารที่มีการรับรองจากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือ และลบ "มีมาตรฐานด้านการเรียนการสอนอย่างดี" เนื่องจากอาจจะเข้าข่ายคล้ายโฆษณา
(ลบการจัดลำดับ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่นำมาจาก Dek-D.com ซึ่งใครก็สามารถเขียนขึ้นมาเองได้ ไม่มีความน่าเชื่อถือ หากต้องการอ้าอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือควรเป็นเอกสารที่มีการรับรองจากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือ และลบ "มีมาตรฐานด้านการเรียนการสอนอย่างดี" เนื่องจากอาจจะเข้าข่ายคล้ายโฆษณา)
 
== ประวัติโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ==
'''โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม''' เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 โดยเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตั้งแต่ปี 2516 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา โดยในระยะแรกเริ่มโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แต่ภายหลัง โรงเรียนได้โอนสังกัดมายัง[[กรมวิสามัญศึกษา]] และกลายเป็น[[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]]จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมเป็นหนึ่งในโรงเรียนเครือข่ายกล้าแผ่นดิน โดยมี'''[[โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม|ชมรมต้นกล้าคนดีศรีภูกระดึง]]''' ซึ่งเป็น 1 ใน 2 ชมรมต้นกล้าของ สพม. 19 ร่วมกับ'''[[โรงเรียนนาวังศึกษาวิช|ชมรมต้นกล้านาวังวิช]]''' ของ[[โรงเรียนนาวังศึกษาวิช]](ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู) ซึ่งเป็นชมรมที่มีชื่อเสียงและสร้างคุณประโยชน์มากมายให้กับโรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกเป็น '''โรงเรียนดีใกล้บ้าน''' ประจำอำเภอภูกระดึง และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมมีผลงานที่โดดเด่นทางด้านเป็นวิชาการเป็นอย่างมากโดยโรงเรียนได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนลำดับที่ 4 ของจังหวัดเลยรองจาก [[โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย]] [[โรงเรียนเลยพิทยาคม]] และ[[โรงเรียนศรีสงครามวิทยา]]<ref>[https://www.dek-d.com/board/view/3870159/ ลำดับ]</ref><ref>[https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1042520483&page=history ประวัติโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม]</ref> เมื่อวัดจากผลการทดสอบระดับชาติโดยใช้ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนเป็นมาตรฐาน
 
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ตั้งอยู่ เลขที่ 55 หมู่ที่ 12 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 3 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง หอประชุมใหญ่ชั้นเดียว 1 หลัง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางที่มีมาตรฐานด้านการเรียนการสอนอย่างดี ปัจจุบัน โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมมีผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายประทัด ผาลี
 
== สถานที่ภายในโรงเรียน ==
858

การแก้ไข