ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มารกามเทพ"

ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[ตฤณ เศรษฐโชค]] รับบทเป็น สมบัติ
* [[เทพยุดา ศรียาภัย]] รับบทเป็น อารีย์
*ด.ญ.[[ธนกมล ดังวัธนาวณิชย์]] รับบทเป็น หนูนา (ลูกแท้ๆของเพชรและน้ำหนึ่ง) (พี่สาวของกะพ้อ)
*ด.ญ.[[ชนิกานต์ ตังกบดี]] รับบท น้ำหนึ่ง (วัยเด็ก)
*ด.ช.[[ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์]] รับบท เพชร (วัยเด็ก)
ผู้ใช้นิรนาม