ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส"

ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหา
(ยุติไปแล้วเมื่อวันที่16 มิ.ย. 2561 00:00)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหา)
ในช่วงเกิด[[อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554]] การทำข่าวประจำวันของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็นไปอย่างยากลำบาก ทางสถานีฯ ได้พิจารณาตั้งศูนย์ข่าวเฉพาะกิจ ไทยพีบีเอส-จุฬา นิวส์ เซ็นเตอร์ ที่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านสื่อดิจิตอล อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ [[คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] เพื่อให้การเกาะติดสถานการณ์ข่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมพร้อมระบบ เพื่อรองรับการออกอากาศตั้งแต่วันอังคารที่ [[1 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2554]] และมีทีมงานฝ่ายข่าวบางส่วนมาทำงานยังศูนย์ข่าวเฉพาะกิจ เพื่อผลิตรายการข่าวหลัก ๆ<ref>[http://news.thaipbs.or.th/content/ตั้งศูนย์ข่าวเฉพาะกิจไทยพีบีเอส-จุฬา-นิวส์-เซ็นเตอร์ ตั้งศูนย์ข่าวเฉพาะกิจไทยพีบีเอส - จุฬา นิวส์ เซ็นเตอร์]</ref> หลังการออกอากาศประมาณ 20 วัน สถานการณ์โดยรวมของภาวะน้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตดีขึ้น โดยเฉพาะบริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสจึงยุติการออกอากาศจากศูนย์ข่าวเฉพาะกิจ ไทยพีบีเอส- จุฬา เพื่อกลับมาออกอากาศ ณ ที่ทำการ ส.ส.ท.สำนักงานใหญ่ เขตหลักสี่ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554<ref>http://www.thaipbs.or.th/s1000_obj/front_page/page/1056.html?content_id=309943 ปิดศูนย์ข่าวเฉพาะกิจไทยพีบีเอส-จุฬา</ref>
 
ในวันที่ [[17 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2555]] [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] เสด็จพระราชดำเนินมายังที่ทำการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารสำนักงานใหญ่อย่างเป็นทางการ ในโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องออกอากาศส่วนปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งทอดพระเนตรห้องออกอากาศ 1 ที่ใช้สำหรับการออกกาศข่าว จากนั้นทรงทดลองอ่านข่าว ซึ่งทาง[[กองบรรณาธิการ]]ได้ถวายบทข่าวและถวายคำแนะนำในการอ่านข่าวโทรทัศน์และวิธีการใช้อุปกรณ์สำหรับผู้ประ­กาศข่าว จากนั้นทอดพระเนตรห้องออกอากาศที่ใช้เป็นห้องออกอากาศรายการต่างๆ อาทิ รายการตอบโจทย์ รายการ[[สถานีประชาชน (รายการโทรทัศน์)|สถานีประชาชน]] และรายการ[[ศิลป์สโมสร]] เนื่องจากเป็นห้องออกอากาศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุด สามารถเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมชมการบันทึกรายการได้ และยังได้ทอดพระเนตรห้องควบคุมระบบการออกอากาศ 24 ชั่วโมง<ref>http://www.thaipbs.or.th/event/newhome/index.php?q=node/319 สมเด็จพระเทพฯ ทรงทดลอง "อ่านข่าว" ในห้องออกอากาศไทยพีบีเอส</ref>
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ [[2 มกราคม]] [[พ.ศ. 2557]] ไทยพีบีเอส ดำเนินการปรับเปลี่ยนสัดส่วนภาพออกอากาศในระบบความคมชัดมาตรฐานหรือ SD จาก 4:3 (แบบ Center crop ภาพจาก
ระบบ[[โทรทัศน์ความละเอียดสูง]]) เป็น 16:9 (Anamophic) เพื่อรองรับการออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในปี พ.ศ. 2557
 
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ไทยพีบีเอสดำเนินกิจการครบรอบ 10 ปี รศ.ดร. วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ประกาศนโยบาย 10 ข้อ เรียกว่า "10 ทิศทางกับก้าวใหม่ไทยพีบีเอส" เพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในโลกยุคดิจิทัล มุ่งหวังให้คนไทยเข้าถึงเนื้อหาสื่อสาธารณะให้มากที่สุด ดังนี เนื้อหาส่วนตัวบนแพลตฟอร์มที่เลือกได้ (Personalized Content),ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Media Lab Data Centre),เชื่อมโยง เรียนรู้ (Creative Learning Space),พัฒนาเทคโนโลยี สำหรับคนทุกกลุ่ม (Television For All),ร่วมกันหาทางออกกับสาธารณะ (Social Service, Better Society) เช่น รายการ [[สถานีประชาชน]] และร้องทุกข์ลงป้ายนี้ เป็นต้น ,สร้างพลังพลเมือง (The Power of C) เช่น นักข่าวพลเมือง เป็นต้น ,เนื้อหาจากท้องถิ่นสู่โลกาภิวัฒน์ (Glocalized Content),โปร่งใส มีประสิทธิภาพ (4ES),ประชาชนร่วมเป็นเจ้าของด้วยกลไกหลากหลาย (Audience Council),นวัตกรรมการทำงานเพื่อเนื้อหาสื่อที่เป็นเลิศ (Content-Based Structure)<ref>[http://org.thaipbs.or.th/organization/direction นโยบาย 10 ทิศทางกับก้าวใหม่ไทยพีบีเอส]</ref>
 
== การออกอากาศ ==
5,630

การแก้ไข