ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองหนองคาย"

[[ไฟล์:อาคาร ๔ ท.๑ สว่างวิทย์.jpg|200px|thumbnail|Right|อาคาร ๔ (เฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา) ที่โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา]]
 
; สถาบันอาชีวศึกษา
เทศบาลเมืองหนองคายมีสถาบันการศึกษาในสังกัดดังนี้
* สถาบันของรัฐ ได้แก่ [[วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย]], วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย, [[วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย สอฉ.๑|วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย]] และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย
* [[โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา]]
* สถาบันของเอกชน ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
* [[โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์]]
{|
* [[โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง]]
| width = "500" valign="top" |
* [[โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน]]
*; [[โรงเรียนสังกัดเทศบาล 5 มีชัยวิทยา]]เมืองหนองคาย
* [[โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา]]
* [[วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย]]
* [[โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์]]
{{โครงส่วน}}
* [[โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง]]
* [[โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน]]
* โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา
; โรงเรียนมัธยม สพม
* [[โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร]]
* [[โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร]]
; โรงเรียนประถม สพป.
* โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
| width = "500" valign="top" |
; โรงเรียนเอกชน
* โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก
* โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์
* โรงเรียนราชตั้งใจวิทยา
* โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง
* โรงเรียนเซต์ปอลหนองคาย
* โรงเรียนอนุบาลสาริกา
* โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา
 
== อ้างอิง ==