ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประยูร ภมรมนตรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|parents= [[พระชำนาญคุรุวิทย์ (นายพันตรีแย้ม ภมรมนตรี)]]<br>แพทย์หญิงแอนเนลี ไฟร์ ชาวเยอรมัน
| spouse = [[คุณหญิง]][[ราษี ภมรมนตรี]]<br>[[เรณู ภมรมนตรี]]
| profession = [[ทหารบก]], [[นักการเมือง]]
| religion = [[พุทธ]]
| rank = [[ไฟล์:RTA OF-8 (Lieutenant General).svg|15px]] [[พลโท]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/029/2047.PDF</ref><br>[[ไฟล์:นายกองใหญ่.jpg|15px]] [[กองอาสารักษาดินแดน|นายกองใหญ่]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/068/1994_1.PDF</ref>
|branch = [[กองทัพบกไทย]]<br>[[กองอาสารักษาดินแดน]]
| signature =
| footnotes =
=== ยศทหาร ===
* [[พลโท]] พ.ศ. 2496<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/029/2047.PDF</ref>
=== ยศกองอาสารักษาดินแดน ===
* [[กองอาสารักษาดินแดน|นายกองใหญ่]] พ.ศ. 2500<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/068/1994_1.PDF</ref>
=== ยศข้าราชการพลเรือนของสยาม ===
* [[ยศข้าราชการทหารและพลเรือนของสยาม|รองอำมาตย์เอก]]<ref>http://www.soc.go.th/cab_01.htm</ref><ref>http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_(%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_28_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2475)</ref>
* ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2486/D/050/3032_1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์]</ref>
 
[[หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายเยอรมัน]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน]]
1,711

การแก้ไข