ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธเจ้า"

ย้อนการแก้ไขของ 2001:44C8:444F:55F7:1096:C1FF:9492:C000 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย JBot
(เพิ่มศากยวงศ์)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(ย้อนการแก้ไขของ 2001:44C8:444F:55F7:1096:C1FF:9492:C000 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย JBot)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
 
ตามคัมภีร์ฝ่ายพุทธ ถือกันว่า[[พระโคตมพุทธเจ้า]]ดำรงพระชนม์ชีพอยู่ระหว่าง [[80 ปีก่อนพุทธศักราช]] จนถึงเริ่ม[[พุทธศักราช]]ซึ่งเป็นวันปรินิพพาน ตรงกับ 543 ปีก่อนคริสตกาลตามตำราไทยอ้างอิง[[ปฏิทินสุริยคติไทย]]และ[[ปฏิทินจันทรคติไทย]] และ 483 ปีก่อนคริสตกาลตามปฏิทินสากล
 
'''เกี่ยวกับศากยวงศ์'''
 
พระเจ้าปเสนทิโกศลผู้ศรัทธาในพุทธศาสนาได้นิมนต์พระภิกษุ 500 รูป จัดเตรียมต้อนรับอย่างดี แต่มี พระอานนท์ มาเพียงรูปเดียวเหตุเพราะพระภิกษุ 500 รูป ไม่คุ้นเคย ต่อมาพระเจ้าปเสนทิโกศลไปสู่ขอเชื้อพระวงศ์ของศากยะมาเป็นภรรยา
 
แต่ได้นางทาสีมาเป็นมเหสี
 
ต่อมามีบุตรชายชื่อวิฑูฑภะ
 
และพระเจ้าวิฑูฑภะกับชาติกำเนิดที่ถือฝ่ายบิดาสำคัญภายหลังพระเจ้าวิฑูฑภะได้ยกทัพไปทำลาย
 
ศากยะวงศ์ จนล่มสลายในสมัยพุทธกาลแม้พระพุทธเจ้าจะทรงมาโปรดวิฑูฑภะถึง 3 ครั้งก็ตาม ในครั้งที่ 4 ครั้นเห็นพระพุทธองค์มิได้เสด็จมาพระเจ้าวิฑูฑภะจึงยกทัพไปยังศากยะ
 
== ความหมายและคุณลักษณะ ==