ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| วันที่ก่อตั้ง = [[1 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2551]]
| ตำแหน่งหัวหน้า = คณบดี
| คณบดี = ศ.พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวรวีระพล {{เทาเล็ก|(รักษาการแทน)}}จันทร์ดียิ่ง
| สัญลักษณ์คณะ = พญานาคพันคบเพลิง
| สีประจำคณะ = [[สีเขียว|{{แถบสีสามกล่อง|#00FF00}} สีเขียว]]
|
|
| [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2560]] -15 ปัจจุบันกรกฎาคม พ.ศ 2561 (รักษาการแทน ครั้งที่ 6)<ref name = 1396/2560>สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, [http://www.council.up.ac.th/FileUpload/แต่งตั้_636334761218444122.pdf คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1396/2560 เรื่อง แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา], วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560</ref>
|-
|4
|ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
|16 กรกฎาคม พ.ศ 2561 - ปัจจุบัน <ref>สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, [http://www.council.up.ac.th/FileUpload/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89_636334761218444122.pdf คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2118/2561 เรื่อง แต่งตั้งเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา], วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561</ref>
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม