ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อพระอิสริยยศและพระเกียรติยศในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"

เพิ่มอ้างอิง
(เพิ่มอ้างอิง)
* พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดช (5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2478)
* สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลเดช (10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2489)<br />
* สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2493/D/014/1001.PDF]</ref>
* พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร (5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 - 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
 
5,630

การแก้ไข