ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรากฏการณ์ดันนิง–ครูเกอร์"

+{{ต้องการอ้างอิง
(+{{ต้องการอ้างอิง)
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''ปรากฏการณ์ดันนิง–ครูเกอร์''' ({{lang-en|Dunning–Kruger effect}}) เป็น[[ความเอนเอียงทางประชาน]]ที่บุคคลด้อยความสามารถเกิด[[ความเหนือกว่าเทียม]] คือ การประเมินความสามารถของตนผิด ๆ สูงเกินจริง ดันนิงและครูเกอร์ว่า ความเอนเอียงนี้มีสาเหตุมาจากความไร้สามารถอภิประชาน (metacognitive incapacity) ในส่วนของผู้ด้อยความสามารถนั้น ที่จะรับรู้การขาดทักษะของพวกตนและประเมินสมรรถนะอย่างแม่นตรง การวิจัยดังกล่าวยังมีอนุนัยว่า บุคคลมากความสามารถอาจประเมินสมรรถนะโดยสัมพัทธ์ของตนต่ำกว่าจริง และอาจสันนิษฐานอย่างผิดพลาดว่างานพวกตนว่าง่ายสำหรับพวกตนจะง่ายสำหรับคนอื่นด้วย
 
1,796

การแก้ไข