ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย"

(เพิ่มลิงค์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
รายชื่อสถาบัน[[อุดมศึกษา]]ใน[[ประเทศไทย]] ที่เปิดสอนวิชา[[เศรษฐศาสตร์]] เป็นวิชาทาง[[สังคมศาสตร์]]ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การตัดสินใจเพื่อกระจายทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และการตอบสนองแรงจูงใจของมนุษย์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในชีิวิตประจำวัน เช่น การใช้เวลา การผลิต การกระจายลงทุน [[การบริโภค]][[สินค้า]]และบริการ
 
== รายชื่อคณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย ==
ผู้ใช้นิรนาม