ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประยูร ภมรมนตรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| profession =
| religion = [[พุทธ]]
| rank = [[ไฟล์:RTA OF-8 (Lieutenant General).svg|15px]] พลโท<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/029/2047.PDF</ref>
|branch = [[กองทัพบกไทย]]
| signature =
| footnotes =
* [[ชีวิต 5 แผ่นดินของข้าพเจ้า]]
 
== เกียรติยศและรางวัลที่ได้รับ ==
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ===
{{ท.จ.ว.|2498}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/036/1119.PDF ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] เล่ม 72 ตอนที่ 36 วันที่ 17 พฤษภาคม 2498</ref>
{{ม.ป.ช.}}
{{ม.ว.ม.}}
=== ยศทหาร ===
* [[พลโท]] พ.ศ. 2496<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/029/2047.PDF</ref>
=== ยศข้าราชการพลเรือนของสยาม ===
* รองอำมาตย์เอก<ref>http://www.soc.go.th/cab_01.htm</ref><ref>http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_(%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_28_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2475)</ref>
* ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2486/D/050/3032_1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์]</ref>
 
== อ้างอิง ==
1,711

การแก้ไข