ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สวีตพรีเคียว♪"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์ อีโมจิ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์ อีโมจิ
{{Japanese episode list
| EpisodeNumber = 1
| ThaiTitle = เนียวปุ~เนี้ยวปู้! กำเนิดสวีตพรีเคียวสวีตพรีเคียว♪~เนี้ยว!
| OriginalAirDate = 6 กุมภาพันธ์ 2554
| FirstEngAirDate = 11 มิถุนายน 2560
ผู้ใช้นิรนาม