ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พริตตี้เคียว"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์ อีโมจิ
7. [[ฮาร์ตแคชพรีเคียว!]] [[พ.ศ. 2553]] - [[พ.ศ. 2554]]
 
8. [[สวีตพรีเคียวสวีตพรีเคียว♪]] [[พ.ศ. 2554]] - [[พ.ศ. 2555]]
9. [[สไมล์พรีเคียว!]] [[พ.ศ. 2555]] - [[พ.ศ. 2556]]
ผู้ใช้นิรนาม