ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิแห่งอินเดีย"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 ปีที่แล้ว
Setawut ย้ายหน้า จักรพรรดิอินเดีย ไปยัง จักรพรรดิแห่งอินเดีย ทับหน้าเปลี่ยนทาง: จักรพรรดิอินเดีย มีความกำกวมกับราชวงศ์โมกุล
(Setawut ย้ายหน้า จักรพรรดิอินเดีย ไปยัง จักรพรรดิแห่งอินเดีย ทับหน้าเปลี่ยนทาง: จักรพรรดิอินเดีย มีความกำกวมกับราชวงศ์โมกุล)
31,067

การแก้ไข