ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สงครามครูเสดครั้งที่ 1"

แก้ไขคำเรียกกองทัพทั้งสองฝ่ายให้เป็นกลาง และเหมาะต่อการศึกษา
(เปลี่ยนบทความเก่า เป็น Comment, เปลี่ยนตัวหนังสือให้ขนาดปกติ)
(แก้ไขคำเรียกกองทัพทั้งสองฝ่ายให้เป็นกลาง และเหมาะต่อการศึกษา)
'''สงครามครูเสดครั้งที่ 1''' (1095-1099) เป็นความพยายามครั้งแรกในการทวงคืน ‘ดินแดนศักดิ์สิทธิ์’การครูเสดถูกประกาศโดย องค์พระสันตะปาปา ออร์บันที่ 2 (Pope Urban 2) ที่สภาแห่งเคลย์มอนต์ในปี ค.ศ. 1095
 
พระสันตะปาปาออร์บันที่ 2 ได้รวบรวมกองกำลังทหารเพื่อให้ความช่วยเหลือ จักรวรรดิไบแซนไทน์ (Byzantine Empire) หรือสำนักโรมันตะวันออก หลังจากที่ได้สูญเสียดินแดนในอนาโตเลีย (Anatolia) ให้กับพวก เซลจุค เติร์ก (Seljuq Turks) การรวบรวมทหารนั้นนำโดยกลุ่มขุนนางชาวแฟรงก์ หรือที่รู้จักในนาม ครูเสดของเจ้าชาย (Princes’ Crusade)
 
ไม่เพียงแต่ทวงคือเขตอนาโตเลีย แต่ยังเดินทางเพื่อพิชิตดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ที่ตกไปอยู่ภายใต้การครอบครองโดยมุสลิมตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 7 และจนกระทั่งการ 'ยึดคืนเยรูซาเล็ม’ (Re-conqest of Jerusalem) และการ สถาปนา ‘ราชอาณาจักรเยรูซาเล็ม’ (Kingdom of Jerusalem) ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1099
ในทางกลับกันกองทัพของ ‘ครูเสดของเจ้าชาย’ ซื่งการจัดการที่ดีกว่า ได้ทำการเดินทัพไปในปลายฤดูร้อน ปี ค.ศ. 1096 และถึงกรุงคอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1096 ถึง เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1097
 
พวกกองทัพครูเสดเดินทัพเข้าสู่อนาโตเลีย ยึดไนซีอา ในเดือน มิถุนายน ค.ศ. 1097 และ แอนติโอค ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1098 พวกเขาเดินทางมาถึงเยรูซาเล็มในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1099 และทำการล้อมป้อมโจมตีชิงเมือง ในวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ.1099 ทำการปราบปรามกองทหารประจำการ
 
มีการเตรียมแผนยึดเยรูซาเล็มกลับโดยซาระเซ็น (Saracen) แต่แผนการนี้ก็ต้องล้มเหลวไปเพราะอัศวินครูเสดนำกองทัพเข้ามาโจมตีกองทัพมุสลิม ในศึก อาสคาลอน จึงทำให้แผนการยึดเยรูซาเล็มของมุสลิมไม่ประสบความสำเร็จ
 
ระหว่างที่พวกเขาพิชิตดินแดน พวกนักรบกองทัพครูเสดสถาปนา ‘รัฐครูเสดละติน’ (Latin Rite crusader states ) แห่ง ‘ราชอาณาจักรเยรูซาเล็ม’ (Kingdom of Jerusalem)
 
เมืองทิโปรี (Tripoli) ราชรัฐแอนติออก (Principality of Antioch) เมืองอิเดสซา (County of Edessa) ซึ่งตรงกันข้ามกับความปรารถนาของไบเซนไทน์ เพราะเมืองพวกเหล่านั้นเคยเป็นของไบเซนไทน์ไบเซนไทน์มาก่อน แต่พวกกองทัพครูเสดปฏิเสธที่จะให้คืนกับพวกเขา
 
แต่พวกผู้ที่ต้องการดินแดนส่วนนั้นจริงๆก็คือ พวกฝ่ายมุสลิมที่ต้องการดินแดนส่วนนั้นคืนหลังจากที่ถูกยึดโดยพวกทหารละตินคาทอลิก
 
หลังจากยึดคืนเยรูซาเล็มได้แล้ว พวกนักรบครูเสดส่วนมากได้เดินทาง กลับบ้าน ซึ่งการเดินทางออกจากเยรูซาเล็มนั้น ทำให้อาณาจักรง่ายต่อพวกกองทัพมุสลิมที่หวังจะกลับมายึดคืน ในสงครามครูเสดครั้งต่อไป
 
==='''ครูเสดชาวบ้าน (People Crusade)'''===
4

การแก้ไข