ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สงครามครูเสดครั้งที่ 1"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องการรณรงค์ สงครามครูเสด}}
}}
{{ใช้ปีคศ|width=250px}}สงครามครูเสดครั้งที่ 1 เป็นการสนองส่วนหนึ่งของคริสต์ศาสนิกชนต่อการพิชิตดินแดนโดยมุสลิม และมีสงครามครูเสดครั้งที่ 2 ถึงครั้งที่ 9 ตามมา แต่สิ่งที่ได้มายืนยาวอยู่ไม่เกิน 200 ปี สงครามนี้ยังเป็นก้าวสำคัญก้าวแรกสู่การเปิดการค้าระหว่างประเทศอีกหนในทางตะวันตกนับแต่[[จักรวรรดิโรมันตะวันตก]]ล่มสลาย
{{ใช้ปีคศ|width=250px}}
 
'''สงครามครูเสดครั้งที่ 1''' (ค.ศ. 1096–1099) เริ่มต้นเป็นการแสวงบุญอย่างกว้างขวาง (ฝรั่งเศสและเยอรมนี) และจบลงด้วยปฏิบัติการนอกประเทศของทหารโดยทวีปยุโรปที่นับถือ[[โรมันคาทอลิก]]เพื่อทวง[[แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์]]ซึ่งถูกยึดใน[[การพิชิตดินแดนโดยมุสลิม|การพิชิตเลแวนต์ของมุสลิม]] (ค.ศ. 632–661) จนเป็นผลให้ยึด[[เยรูซาเลม]]ได้เมื่อ ค.ศ. 1099 ในที่สุด [[สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 2]] ทรงเริ่มสงครามเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1095 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสนองต่อการอุทธรณ์ของ[[จักรพรรดิอเล็กซิออสที่ 1 โคมเนนอส]]แห่ง[[จักรวรรดิไบแซนไทน์]] ผู้ทรงขอให้อาสาสมัครจากทิศตะวันตกมาช่วยขับ[[เซลจุค|ตุรกีเซลจุค]]จาก[[อานาโตเลีย]] ไม่นานเป้าหมายเพิ่มเติมได้กลายมาเป็นวัตถุประสงค์หลักแทน คือ การพิชิตนครศักดิ์สิทธิ์เยรูซาเลมและแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ของคริสต์ศาสนิกชน และปลดปล่อย[[ศาสนาคริสต์ตะวันออก|คริสต์ศาสนิกชนตะวันออก]]จากการปกครองของมุสลิม
 
 
เนื่องจากสงครามครูเสดครั้งที่ 1 ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเยรูซาเลม นครซึ่งไม่เคยอยู่ภายใต้ภาวะครอบงำของคริสต์ศาสนิกชนมาถึง 461 ปี และกองทัพนักรบครูเสดปฏิเสธจะคืนดินแดนให้อยู่ในการควบคุมของจักรวรรดิไบแซนไทน์ สถานภาพของสงครามครูเสดครั้งที่ 1 ว่าเป็นการป้องกันหรือการรุกรานโดยสภาพจึงยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่
 
สงครามครูเสดครั้งที่ 1 เป็นการสนองส่วนหนึ่งของคริสต์ศาสนิกชนต่อการพิชิตดินแดนโดยมุสลิม และมีสงครามครูเสดครั้งที่ 2 ถึงครั้งที่ 9 ตามมา แต่สิ่งที่ได้มายืนยาวอยู่ไม่เกิน 200 ปี สงครามนี้ยังเป็นก้าวสำคัญก้าวแรกสู่การเปิดการค้าระหว่างประเทศอีกหนในทางตะวันตกนับแต่[[จักรวรรดิโรมันตะวันตก]]ล่มสลาย
 
== อ้างอิง ==
[[หมวดหมู่:จักรวรรดิเซลจุค]]
[[หมวดหมู่:จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]]
{{โครงประวัติศาสตร์}}
 
{{โครงประวัติศาสตร์}}[[หมวดหมู่:สงครามครูเสดครั้งที่ 1|*]]
[[หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์]]
[[หมวดหมู่:สงครามเกี่ยวข้องกับทวีปยุโรป]]
[[หมวดหมู่:สงครามเกี่ยวข้องกับอาร์มีเนีย]]
[[หมวดหมู่:จักรวรรดิไบแซนไทน์]]
[[หมวดหมู่:จักรวรรดิเซลจุค]][[หมวดหมู่:จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]]
[[หมวดหมู่:จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]]
3

การแก้ไข