ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธนาคาร"

เพิ่มขึ้น 5,036 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ต้องการอ้างอิง}}
[[ไฟล์:Paolo Monti - Serie fotografica - BEIC 6336964.jpg|thumb|1970]]
'''ธนาคาร''' ({{lang-en|bank}}) คือสถาบันรับฝาก[[เงิน]]จากสาธารณชนทั่วไปและให้ผลตอบแทนเป็น[[ดอกเบี้ย]]เงินฝาก แล้วนำเงินที่รับฝากไปปล่อยให้หน่วยงานเอกชนหรือรัฐบาลกู้และรับผลตอบแทนมาเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ต่างจาก อธนาคาร (Non-bank) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร กล่าวคือไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์จากธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากให้แก่ประชาชน แต่สามารถให้บริการทางการเงินเฉพาะบางประเภทที่ใกล้เคียงกัน อาทิในการให้สินเชื่อระยะสั้นระบบธนาคารแห่งประเทศไทย
#ระบบธนาคารโลกสากลเอกชน
1.ธนาคารรัฐสิสาหกิจประกอบด้วยด้วยธนาคารหลักคือ
1.1.ธนาคารออมสิน รัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล(Govament)
1.2.ธนาคารกรุงไทย รัฐวิสาหกิจ
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล (Govament)
 
#ดังกล่าวข้างต้นว่าด้วย ผู้ใดหรือเจ้าหน้าที่ระบบธนาคารยักย้ายถ่ายเทหรือเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีธนาคารของประชาชนหรือราษฎรโดยทางใดทางหนึ่งหรือโดยทางอ้อมผ่านระบบเครือข่ายลูกทีมจำนนวนมากไม่ว่ากรณีใดๆ
ตรวจสอบแล้วนั้นมีรายการเดินในบัญชีถูกต้องและแจ้งใบสลิปบิลต่างๆถูกต้องชัดเจนโดยมีหลักฐานเพียงนั้นแต่เกิดความผิดพลาดโดยไม่เร่งประสานสำนักงานใหญ่จึงสืบสวนสอบสวนแล้วว่านั้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของระบบ
หรือบุคคลเจ้าของระบบบัญชีมิได้เปลี่ยนแปลง(ไม่สามารถล้างลิสรายการใดๆทุกกรณี)
แต่หากมีบุคคลจงใจแกล้งทำให้ผิดพลาดหรือบิดเบือนความเป็นจริง
ทั้งหมดมีโทษตามกฎหมายรัฐบาลรัฐประหารตามประมวลกฎหมายรัฐบาลรัฐประหาร โดยเจ้าหน้าที่ทหารจะเข้าจับกุมและสอบสวนขยายผลสืบสวนจับกุมทั้งหมด ตามมาตรา 44 ผู้นั้นพึ่งกระทำแล้วนั้นมีโทษจำคุก 4 แสนปี ทั้งวงตระกูล บันทึกตราบแผ่นดินชั่วนิจนิรันดร์กาลปาราวาสาน
 
2.ธนาคารเอกชน(สากลธนาคารโลก)
-ประกอบไปด้วยทุกธนาคารที่ไม่ขึ้นสังกัดของรัฐวิสาหกิจ(Govament)
#ว่าด้วยผู้ใดหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารยักย้ายถ่ายเทเพิกถอนเงินหรือเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีธนาคารของลูกค้า ธนาคารนั้นต้องล้มละลายและเจ้าหน้าที่ธนาคารทั้งหมดเครือข่ายหุ้นสินทรัพยร์และเจ้าของธนาคารต้องโทษประหารชีวิตในระบอบสากลโดยประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าทั้งหมดจึงเป็นเอกฉันท์
-ธนาคารเอกชนร่วมระบบอัตโนมัติมีรายการโอนเงินเข้าออกและรายการเปลี่ยนแปลงบัญชีของลูกค้าทั้งหมดทุกธนาคารทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคลหรือหน่วยงานองค์กรสงเคาระห์ต่างๆทั้งหมดทุกบัญชี ในระบบของธนาคารโลก/NASA ISS spcetion/WST.company/camera100straEMO.company
เมื่อล้างระบบในองค์กรนั้นจะปรากฎรายการในภายหลังใน 48 ชั่วโมงจากหน่วยงานความมั่นคงของโลก
ผู้ใดแฮ๊กระบบล้างรายการหรือไม่ขออนุญาตองค์กรร่วม มีโทษเช่นเดียวกันข้างต้นทั้งหมด 9 ชั่วอายุ
 
== ประเภทของธนาคาร ==