ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มูลนิธิกระจกเงา"

เปลี่ยนอ้างอิง
(ปรับแก้ลำดับหัวข้อ)
(เปลี่ยนอ้างอิง)
เปิดรับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่ง อุปกรณ์ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ และของใช้สภาพดีทุกประเภท หนึ่งนำส่งมอบต่อให้กับผู้ขาดแคลน สองระดมทุน ซึ่งรายได้จากการระดมทุน นำมาผลักดันให้เกิด “กองทุนแบ่งปัน” สนับสนุนและต่อยอดงานของมูลนิธิกระจกเงา เช่น โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย โครงการอาสามาเยี่ยม ฯ “การแบ่งปันของคุณเปลี่ยนแปลงสังคมได้”
 
==== '''[http://www.com4child.org โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง]'''====
==== '''โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง'''<ref>[http://www.com4child.org]</ref>====
ค้นพบข้อเท็จจริงว่า โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ต่างจังหวัด ยังคงขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การใช้งานของเด็กนักเรียน ในอัตรา เด็ก1คน ต่อ คอมพิวเตอร์ 1 ชุดยังไม่เพียงพอ ดังนั้นโครงการจึงเปิดรับบริจาคคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกสภาพการใช้งาน โดยเจ้าหน้าที่จะนำมาซ่อมบำรุง ตรวจสอบสภาพ ก่อนที่จะส่งมอบต่อ ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ขาดแคลน
 
21

การแก้ไข