ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เล่าจื๊อ"

อิทธิพลของเต๋า
(อธิบายคำสอนของเล่าจื้อ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(อิทธิพลของเต๋า)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
 
== อิทธิพลต่อปัญญาชนรุ่นหลัง ==
ผู้ติดตามเล่าจื้อที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ[[จวงจื๊อ]] (Zhuang Zi) ได้เขียนตำราที่มีอิทธิพลต่อวงการวรรณกรรมของจีนมาก โดยให้ข้อคิดเกี่ยวกับ ปัจเจกนิยม, วิมุตติ และ ความปราศจากกังวล
 
ปรมาจารย์ จวงจื้อ Chuang Tzu มีชีวิตระหว่าง 369BC -286BC เป็นนักปรัชญาแห่งศาสนาเต๋าในสมัยราชวงศ์โจว มีการใช้คำอุปมาและเล่าเรื่อง
 
เต๋า คือ ความคงอยู่ของธรรมชาติ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษย์
 
เต๋า มีเป้าประสงค์ คือ บรรลุความสุขและเสรีภาพที่แท้จริงในชีวิตและหลังความตาย
 
Credit, Shang ,Geling
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม