ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เล่าจื๊อ"

อธิบายคำสอนของเล่าจื้อ
(เพิ่มประวัติเล่าจื้อ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(อธิบายคำสอนของเล่าจื้อ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เรารู้จักเล่าจื๊อ (เหลาจื่อ) น้อยมาก แต่มีพงศาวดารจีนหลายชิ้นที่กล่าวถึงเล่าจื๊อ
 
สมัยหนุ่มบรมครูเล่าจื้อได้เสนอให้เจ้าแคว้นต่างๆ 10 แคว้น ทำสนธิสัญญา ไม่รุกรานกัน โดยแคว้นน้อยส่งบรรณาการให้แคว้นใหญ่ มีการจัดเกรดแคว้นใหญ่ กลาง เล็ก
ท่านเป็นบรรณารักษ์ ที่หอสมุดหลวงของราชวงศ์โจว ภายหลังท่านได้รวบรวมตำราหลวงทั่วแผ่นดินมาไว้ที่หอสมุดราชวงศ์โจว ช่วยยุติศึกฉู่-จิ้น-โจว แล้วเดินทางเผยแพร่หลักธรรมชาติแห่งเต๋า เหตุการณ์สำคัญที่ด่าน หานกู่ นายด่านอินทรี ซึ่งเป็นเสนาบดีแห่งต้าโจว ลงมาช่วยราชการเป็นนายด่าน หานกู่ เพื่อรับศึก แคว้นฉินที่เตรียมบุกต้าโจว แต่ด้วยญาณรู้ของบรมครูเล่าจื้อที่มีอายุ 99 ปี จึงเกิดโชคดีพบเพื่อนเก่าในวัยเก้าสิบปี ที่ปลดประจำการจากแคว้นฉิน แจ้งข่าวเป็นหนังสือลับให้เล่าจื้อทราบว่า พระราชโอรสและพระอนุชาของฉินอ๋อง กำลังวางแผนก่อการกบฏ เมื่อฉินอ๋องยกกองทัพไปรบกับแคว้นโจว ดังนั้นเมื่อฉินอ๋อง มาถึงด่านหานกู่ เล่าอาสา อินทรี นายด่านฯ(เสนาบดี) เจรจาโดยลำพังกับฉินอ๋อง เมื่อฉินอ๋องทราบความจึงทรงยกทัพกลับแคว้นฉินและทรงปราบกบฏเป็นผลสำเร็จ จากนั้น เล่าจื้อก็เผยแพร่หลักธรรมในแคว้นฉิน และออกจากแคว้นฉินไปทางตะวันตกเฉียงใต้
 
บรมครูเล่าจื้อท่านได้รับเชิญจากเทียนอ๋อง แห่งราชสำนักโจว เป็นบรรณารักษ์ ที่หอสมุดหลวงของราชวงศ์โจว และต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นอารักษ์จดบันทึกประชุม และเป็นราชครูให้กับราชโอรสของเทียนอ๋อง ซึ่งต่อมาได้เป็นเทียนอ๋อง แห่งต้าโจว ภายหลังบรมครูเล่าจื้อ ท่านได้รวบรวมตำราหลวงทั่วแผ่นดินมาไว้ที่หอสมุดหอสมดราชวงศ์โจว ช่วยยุติศึกฉู่-จิ้น-โจว แล้วเดินทางเผยแพร่หลักธรรมชาติแห่งเต๋า เหตุการณ์สำคัญที่ด่าน หานกู่ นายด่านอินทรี ซึ่งเป็นเสนาบดีแห่งต้าโจว ลงมาช่วยราชการเป็นนายด่าน หานกู่ เพื่อรับศึก แคว้นฉินที่เตรียมบุกต้าโจว แต่ด้วยญาณรู้ของบรมครูเล่าจื้อที่มีอายุ 99 ปี จึงเกิดโชคดีพบเพื่อนเก่าในวัยเก้าสิบปี ที่ปลดประจำการจากแคว้นฉิน แจ้งข่าวเป็นหนังสือลับให้เล่าจื้อทราบว่า พระราชโอรสและพระอนุชาของฉินอ๋อง กำลังวางแผนก่อการกบฏ เมื่อฉินอ๋องยกกองทัพไปรบกับแคว้นโจว ดังนั้นเมื่อฉินอ๋อง มาถึงด่านหานกู่ เล่าอาสา อินทรี นายด่านฯ(เสนาบดี) เจรจาโดยลำพังกับฉินอ๋อง เมื่อฉินอ๋องทราบความจึงทรงยกทัพกลับแคว้นฉินและทรงปราบกบฏเป็นผลสำเร็จ จากนั้นเทียนอ๋อง แห่งต้าโจวก็เสด็จมาส่งบรมครูเล่าจื้อออกด่านหานกู่ หลังจากนั้นเล่าจื้อก็เผยแพร่หลักธรรมในแคว้นฉิน และออกจากแคว้นฉินไปทางตะวันตกเฉียงใต้
 
ในฐานะที่เป็นผู้แต่งคัมภีร์ ''เต๋าเต็กเก็ง หรือ เต้าเต๋อจิง'' ซึ่งเนื้อหาในคัมภีร์นี้ มีความสำคัญกับวัฒนธรรมจีนในรุ่นต่อๆมาอย่างมาก ถือได้ว่าเทียบเท่าได้กับ [[ขงจื๊อ]] ตามพงศาวดารระบุไว้ว่า เล่าจื๊อ เกิดในแคว้นขู่ (苦縣 Kǔ Xiàn) ซึ่งในปัจจุบันคือบริเวณ อำเภอลู่อี้ (鹿邑) ของมณฑลเหอหนาน บางตำนานกล่าวไว้ว่าเล่าจื๊อเมื่อเกิดมามีผมสีขาว และอยู่ในครรภ์มารดานานถึง 8 ทศวรรษ หรือ 80 ปี ชื่อของเล่าจื๊อแปลโดยนัยได้ 2 แบบว่า "อาจารย์ผู้อาวุโส" หรือ "เด็กผู้อาวุโส" เกิดที่หมู่บ้านชีเหยินลี อำเภอขู่เสี้ยน แคว้นฉู่ เมื่อวันที่ 15 เดือนยี่ ก่อนค.ศ.ราว 576 ปี (ก่อนพ.ศ. 33 ปี)
ผู้ใช้นิรนาม