ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหญิงคริสตีนาแห่งเนเธอร์แลนด์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
*[[เจ้าชายเฟลิกซ์แห่งบูร์บง-ปาร์มา]]
ในระหว่างที่พระราชมารดาทรงพระครรภ์พระองค์นั้น พระราชมารดาได้ประชวรด้วยโรค[[หัดเยอรมัน]] ทำให้พระองค์ประสูติมาด้วยพระเนตรเกือบบอด แต่ต่อมาความก้าวหน้าของแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ พระองค์ได้เข้ารับการรักษาจนพระเนตรสามารถกลับมาใช้งานได้ แต่คณะแพทย์ได้ถวายคำแนะนำให้พระองค์ต้องฉลองพระเนตร(แว่นตา) ที่คณะแพทย์จัดทำถวาย และต้องเสวยพระกระยาหารที่มีประโยชน์สม่ำเสมอ ซึ่งต่อมาพระองค์สามารถเข้าศึกษาได้ตามปกติ
 
พระกรณียากิจของพระองต์นั้น เน้นไปทางบทเพลง และทรงอุปถัมภ์องกรเกี่ยวกับเพลงแห่งเนเธอร์แลนด์ ซึ่งทรงร้องเพลงโดยพระสุรเสียงบันทึกกในแผ่นซีดี วีซีดี เพื่อแจกจ่ายและเข้าองค์กรการกุศล ในงานพระบรมศพของพระราชมารดาและพระราชบิดานั้น พระองค์ก็ทรงร้องเพลงด้วยพระองค์เอง ต่อมาในอีก 3 เดือนหลังจากการสวรรคตของ [[สมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนาแห่งเนเธอร์แลนด์]] พระราชมารดานั้น พระองค์ได้จัด[[คอร์นเสิร์ต]] เพื่อรำลึกถึงพระราชมารดา
 
== พระเชษฐภคินี ==
6,015

การแก้ไข