Difference between revisions of "อวตาร"

2,196 bytes added ,  1 year ago
no edit summary
# '''วามนาวตาร''' - พระวิษณุอวตารเป็น[[พราหมณ์]]หลังค่อมชื่อ[[วามนะ]] เพื่อปราบพยศของพญายักษ์[[มหาพลี]] เรื่องราวโดยละเอียดปรากฏอยู่ในคัมภีร์[[วามนปุราณะ]]
# '''ปรศุรามาวตาร''' - พระวิษณุอวตารเป็นพราหมณ์ชื่อ[[ปรศุราม]] ("รามผู้ถือขวาน") เพื่อปราบกษัตริย์ผู้มีพันกรชื่อ[[กรรตวิรยะอรชุน]] ซึ่งกระทำการเบียดเบียนข่มเหงแก่คนวรรณะพราหมณ์อย่างหนัก และกวาดล้างเชื้อวงศ์วรรณะกษัตริย์ที่เป็นบุรุษจนหมดสิ้นทั้งโลก
# '''รามาวตารรามจันทราวตาร''' - พระวิษณุอวตารเป็น[[พระราม]] พระมหากษัตริย์แห่งกรุง[[อโยธยา]] เป็นวีรบุรุษในมหากาพย์เรื่อง[[รามายณะ]] (หรือรามเกียรติ์)
# '''กฤษณาวตาร''' - พระวิษณุอวตารเป็น[[พระกฤษณะ]] กษัตริย์แห่งกรุงทวารกาในคัมภีร์ภควตปุราณะ มหากาพย์มหาภารตะ และอนุศาสนภควัทคีตา อย่างไรก็ตาม ในทศวาตารฉบับดั้งเดิมนั้นกล่าวไว้ว่าพระพลรามพี่ชายของรามกฤษณะคืออวตารปางที่แปดของพระนารายณ์ ส่วนพระกฤษณะนั้นคือต้นธารแห่งอวตารทุกปางที่ปรากฏขึ้นในโลก<ref>O Keshava! O Lord of the universe! O Lord Hari, who have assumed the form of Balarama, the yielder of the prowl All glories to You! On Your brilliant white body You wear garments the color of a fresh blue rain cloud. These garments are colored like the beautiful dark hue of the River Yamuna, who feels great fear due to the striking of Your plowshare] [http://www.salagram.net/Dasavatara-page.htm#Sri Dasavatara stotra]</ref>
# '''พุทธาวตาร''' - พระวิษณุอวตารเป็นพระโคตมพุทธเจ้า<ref name=":0">List of Hindu scripture that declares Gautama Buddha as 9th Avatar of Vishnu as follows
[Harivamsha (1.41) Vishnu Purana (3.18) Bhagavata Purana (1.3.24, 2.7.37, 11.4.23 name="Bhagavata Purana 1.3.24">[http://srimadbhagavatam.com/1/3/24/en1 Bhagavata Purana 1.3.24]</ref> ศาสดาของศาสนาพุทธองค์ปัจจุบัน มาจากคัมภีร์ภาควตปุราณะ (ปัจจุบันคือ พระไตรปิฎก) เรียบเรียงขึ้นหลังคริสต์ศตวรรษที่ ๙<ref>Estimated dates given by some notable scholars include: R. C. Hazra – 6th c., Radhakamal Mukherjee – 9th–10th c., Farquhar – 10th c., Nilakanta Sastri – 10th c., S. N. Dasgupta – 10th c.{{harvnb|Kumar Das|2006|pages=172–173}}</ref> (ข้อนี้เป็นที่ถกเถียงกันมายาวนานระหว่างพุทธศาสนิกชนและฮินดูศาสนิกชน โดยชาวพุทธยืนยันว่า[[พระพุทธเจ้า]]ไม่ใช่ภาคอวตารของ[[พระวิษณุ|พระนารายณ์]] เพราะ[[ศาสนาพุทธ]]ไม่มีและไม่ยอมรับการอวตาร ทั้งยืนยันให้ชาวฮินดูแก้ไขภาคอวตารนี้ใหม่ แต่ชาวฮินดูกลับนิ่งเฉย ทั้งยังกล่าวว่าพุทธเป็นสาขาหนึ่งของฮินดู เป็นบทลงโทษต่อบาปของพระนารายณ์ จึงกลายเป็นปัญหาไม่มีสิ้นสุด ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์ได้ศึกษากรณีนี้ และลงความเห็นว่า แต่ก่อนปางที่ 9 ของ[[พระวิษณุ|พระนารายณ์]]คงไม่ใช่[[พระพุทธเจ้า]] แต่อาจเป็นปางอื่น ต่อมาภาคหลังจึงเปลี่ยนมาเป็น[[พระโคตมพุทธเจ้า|พระสมณโคดม]] ด้วยเหตุผลทางการเมือง เพื่อแก่งแย่งความเคารพนับถือในดินแดน[[ชมพูทวีป]] โดยการสร้างตำนานเทพ เพื่อสนับสนุนเรื่องนี้ เช่นเดียวกับญี่ปุ่นที่เขียนตำนานเทพ สนับสนุนฐานะของสมเด็จพระจักรพรรดิ)<ref>http://huexonline.com/knowledge/20/87/</ref>
# '''รามาวตาร''' - พระวิษณุอวตารเป็น[[พระราม]] พระมหากษัตริย์แห่งกรุง[[อโยธยา]] เป็นวีรบุรุษในมหากาพย์เรื่อง[[รามายณะ]] (หรือรามเกียรติ์)
# '''กัลกยาวตาร''' - ในอนาคตกาลเมื่อถึงปลายกลียุค พระวิษณุจะอวตารมาเป็นบุรุษขี่ม้าขาวชื่อกัลกิ ("นิรันดร", "กาลเวลา", หรือ "ผู้บำราบความเขลา") เพื่อปราบยุคเข็ญ มีเรื่องราวปรากฏอยู่ใน[[กัลกิปุราณะ]]
 
29

edits