ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ร้องแลกไข่"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
!ช่วงระหว่าง
|-
| rowspan = "35" align="center" |[[สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7]]
| rowspan = "2" align="center" | จันทร์-ศุกร์
|11:00 น. - 11:30 น.
|5 มิถุนายน - 1 กันยายน พ.ศ. 2560
|-
| rowspan = "24" align="center" | 10:50 น. - 11:20 น.
|4 กันยายน พ.ศ. 2560 - 2320 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
|-
| <center> จันทร์
| rowspan = "3" align="center" | พฤหัส-ศุกร์
|26 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
|-
| <center> พฤหัสบดี
| 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
|-
| rowspan = "3" align="center" | พฤหัสพฤหัสบดี-ศุกร์
|2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม