ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สยามพิวรรธน์"

ย้อนการแก้ไขที่ 7747367 สร้างโดย Llzodiac99 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 7747367 สร้างโดย Llzodiac99 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ปัจจุบัน บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด มี [[เอ็มบีเคเซ็นเตอร์|บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)]] เป็นผู้ถือหุ้นที่ใหญ่ที่สุด โดยถืออยู่ประมาณ 30 % [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] ทรงถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับที่ 2 โดยทรงถืออยู่ประมาณ 25 % อันดับที่ 3 คือ [[สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์]] โดยถืออยู่ประมาณ 10 % และ[[ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)]] โดยถืออยู่ประมาณ 10 % นอกเหนือจากนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น
 
ต่อมาในวันที่ 30 พ.ค. ปี ค.ศ. 2018 [[เอ็มบีเคเซ็นเตอร์|บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)]] แจ้งว่าบริษัทได้เข้าซื้อหุ้น บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (SPW) เพิ่มจำนวน 1.87 ล้านหุ้น มูลค่า 932.85 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3[[สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์]] ทั้งหมด และผู้ถือหุ้นรายย่อยบางส่วน ทำให้มีสัดส่วนถือหุ้นรวมเป็น 42.47% จากเดิม 31.74% ขณะที่สัดส่วนของ [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] และ[[ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)]] ยังคงเป็นสัดส่วนเดิม<ref>https://www.thebangkokinsight.com/14813</ref> ทำให้มูลค่าบริษัทของสยามพิวรรธน์ในปัจจุบันอยู่ที่ราว 8,693.85 ล้านบาท ตามสัดส่วนมูลค่าของการซื้อหุ้นข้างต้นกับจำนวนหุ้นของบริษัททั้งหมด
 
== ธุรกิจของบริษัท==
4

การแก้ไข