ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานแห่งชาติ"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(→‎อุทยานแห่งชาติที่สำคัญของโลก: เพิ่มอ้างอิงอุทยานแห่งชาติตอเรส เดลไปย์เน)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560 เพิ่มยูอาร์แอล wikipedia.org
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
[[ไฟล์:D85 4505 Plant of Thailand Photographed by Trisorn Triboon.jpg|thumb|กล้วยไม้ในอุทยานแห่งชาติ [[ประเทศไทย]]]]
 
ประเทศไทยจำแนกพื้นที่คุ้มครองตามหลักสากล โดยให้นิยามของพื้นที่คุ้มครองหมายถึงพื้นดินและหรือพื้นน้ำที่ประกาศจัดตั้งขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ในการในการคุ้มครองและดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องท่เกี่ยวข้อง มีการจัดการด้วยเครื่องมือทางกฎหมายหรือมาตรการอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ โดย IUCN ได้นิยามคำว่าอุทยานแห่งชาติไว้ว่า พื้นที่ธรรมชาติ ทางบกและหรือ ทางทะเลซึ่ง ประกาศจัดตั้ง เพื่อ (ก) รักษา ความมั่นคงของ ระบบนิเวศสำหรับคนในยุค ปัจจุบันและ อนาคต (ข) ไม่ให้มีการใช้ ประโยชน์ ทรัพยากรหรือ การตั้งถิ่นฐาน ที่ไม่สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ ของการประกาศ จัดตั้ง (ค) เป็น พื้นที่รองรับ ด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา ความสำคัญต่อ จิตวิญญาณ และโอกาสด้าน นันทนาการแก่ ผู้มาเยือน โดย ต้องสอดคล้อง กับสภาพ แวดล้อมทาง ธรรมชาติ และ วัฒนธรรม<ref>http://www.th.undp.org/content/dam/thailand/docs/PAC_book.pdf</ref>
 
นิยาม [[อุทยานแห่งชาติ]] ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้นิยามไว้ดังนี้ คำว่าอุทยานแห่งชาติ คือกฎหมายที่ประกาศ โดยมีพระราชกฤษฎีกาประกาศกำหนดให้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในราชอาณาจักรไทยที่เป็นของราชการมิใช่พื้นที่ครอบครองของผุ้หนึ่งผู้ใดมาก่อนให้สงวนรักษาไว้ให้คงสภาพเดิมเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและความรื่นรมย์ของประชาชน โดยมีพระราชกฤษฎีกาประกาศกำหนดให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วย[[อุทยานแห่งชาติ]] <ref>http://www.royin.go.th/dictionary/</ref> [[อุทยานแห่งชาติ]] ตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า "National Park" ซึ่งหมายถึง เขตบริเวณพื้นที่ซึ่งสงวน ไว้เพื่อที่จะรักษา และทำการคุ้มครองทรัยากรทางธรรมชาติ นั้นๆ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงไป ตามหลักสากลแล้ว อุทยานแห่งชาตินั้นจะต้องมีพื้นที่ ทั่วทั้งบริเวณไม่น้อยกว่า 6,250 ไร่ หรือประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร ที่สำคัญในพื้นที่ ของอุทยานแห่งชาตินั้นจะต้องมี ธรรมชาติของ วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
 
==อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก==
[[อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน]]เป็น[[อุทยานแห่งชาติ]]แห่งแรกของสหรัฐอเมริกาและที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐ มีเนื้อที่มากกว่า 2 ล้านเอเคอร์ คือประมาณ 43,750 ตารางไมล์ หรือ 8,992 ตารางกิโลเมตร<ref>[[อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน]]</ref> โดยเป็นอุทยานแห่งชาติอเมริกันที่ตั้งอยู่ในไวโอมิงมอนแทนาและไอดาโฮ เป็นที่ยอมรับโดยรัฐสภาสหรัฐฯและลงนามในกฎหมายเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ในปี พ.ศ. 2415 เยลโลว์สโตนเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสหรัฐฯและยังถือได้ว่าเป็น[[อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก]]<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Yellowstone_National_Park</ref>
[[Fileไฟล์:YellowstonefallJUN05.JPG|thumb|right|upright=1.2|อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน]]
 
==อุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก==
หลายท่านคงเข้าใจว่าอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่แท้ที่จริงแล้ว '''อุทยานแห่งชาติ Northeast Greenland''' ที่อยู่บริเวณเหนือสุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรีนแลนด์ทั้งหมด เป็น '''อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก''' เป็นที่อยู่อาศัยของหมีขั้วโลก วอลรัส สุนัขจิ้งจอก นกฮูกหิมะ วัวชะมด และสัตว์นานาสายพันธุ์ '''มีพื้นที่กว้างใหญ่กว่าเยลโลว์สโตน ถึง 77 เท่า ด้วยพื้นที่กว่า 375,000 ตารางไมล์ 927,000 ตารางกิโลเมตร หรือเทียบเท่ากับกว่า 163 ประเทศรวมกัน<ref>https://sites.google.com/site/chetmomol/northeast-greenland-national-park</ref><ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Northeast_Greenland_National_Park</ref>
[[Fileไฟล์:Danmark O, Fohn Fjord, Renodde.70°N 26°W (76566707).jpg|thumb|left|upright=1.2|ภูเขาน้ำแข็งใน[[อุทยานแห่งชาติ Northeast Greenland]]]]
 
 
380,773

การแก้ไข