ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระธรรมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร)"

เพิ่มข้อมูลการติดต่อ
(เพิ่มข้อมูลการติดต่อ)
 
ปัจจุบันพระอาจารย์ชยสาโรพำนักอยู่ ณ สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา<ref>[http://www.thawsischool.com/dhamma-news.html" ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร"].</ref>
 
== ข้อมูลการติดต่อ ==
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCi7TmX0tEjldN-O8PZDSdYQ
 
Facebook : https://www.facebook.com/jayasaro.panyaprateep.org/
 
Website : [https://jayasaro.panyaprateep.org/ https://jayasaro.panyaprateep.org/https://jayasaro.panyaprateep.org/]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม