ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานแห่งชาติ"

(→‎ประวัติศาสตร์อุทยานแห่งชาติ: เพิ่มปัจจุบันประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติจำนวน 131 แห่ง ด้วยพื้นที่ทั้งหมด 40,000,739.00 ไร่ หรือประมาณ 64,001.18 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12.47 % ของเนื้อที่ของประเทศ จากพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมด 320,696,887.50 ไร่ หรือประมาณ 513,115.02 ตารางกิโลเมตร พร้อมอ้างอิง)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
* [[อุทยานแห่งชาติทางบก]] ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติที่ไม่ได้ระบุทางทะเลและได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Category:National_parks_of_Thailand</ref>
 
==อุทยานแห่งชาติแบ่งตามภาคของประเทศไทย=
กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แบ่งอุทยานแห่งชาติตามภาคต่างๆ ของประเทศไทยไว้ 6 ภาคดังนี้<ref>http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=5520</ref>
*1. ภาคเหนือ
11,560

การแก้ไข