ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่ม 7"

เพิ่มขึ้น 6,807 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== งาน ==
{{location map+ |North America |float=left|width=230 |caption=Host venues of G7 summits in North America.|places=
{{location map~ |North America |lat=18.458835|long=-66.267668|label= <div style="font-size:80%;">[[2nd G7 summit|2nd]]</div>|position=left|mark=Arrows 12x12 e.svg}}
{{location map~ |North America |lat=45.651949|long=-74.940872|label= <div style="font-size:80%;">[[7th G7 summit|7th]]</div>|position=top|mark=Arrows 12x12 w.svg}}
{{location map~ |North America |lat=37.270702|long=-76.707457|label= <div style="font-size:80%;">[[9th G7 summit|9th]]</div>|position=bottom|mark=Arrows 12x12 e.svg}}
{{location map~ |North America |lat=43.653226|long=-79.383184|label= <div style="font-size:80%;">[[14th G7 summit|14th]]</div>|position=right|mark=Arrows 12x12 w.svg}}
{{location map~ |North America |lat=29.760427|long=-95.369803|label= <div style="font-size:80%;">[[16th G7 summit|16th]]</div>|position=left|mark=Arrows 12x12 e.svg}}
{{location map~ |North America |lat=44.648862|long=-63.575320|label= <div style="font-size:80%;">[[21st G7 summit|21st]]</div>|position=top|mark=Arrows 12x12 w.svg}}
{{location map~ |North America |lat=39.739236|long=-104.990251|label= <div style="font-size:80%;">[[23rd G8 summit|23rd]]</div>|position=right|mark=Arrows 12x12 w.svg}}
{{location map~ |North America |lat=51.075562|long=-115.130786|label= <div style="font-size:80%;">[[28th G8 summit|28th]]</div>|position=right|mark=Arrows 12x12 w.svg}}
{{location map~ |North America |lat=31.201728|long=-81.331690|label= <div style="font-size:80%;">[[30th G8 summit|30th]]</div>|position=left|mark=Arrows 12x12 e.svg}}
{{location map~ |North America |lat=45.326932|long=-79.216754|label= <div style="font-size:80%;">[[36th G8 summit|36th]]</div>|position=left|mark=Arrows 12x12 e.svg}}
{{location map~ |North America |lat=39.647537|long=-77.465895|label= <div style="font-size:80%;">[[38th G8 summit|38th]]</div>|position=left|mark=Arrows 12x12 e.svg}}
{{location map~ |North America |lat=47.654|long=-70.15268|label= <div style="font-size:80%;">[[44th G7 summit|44th]]</div>|position=left|mark=Arrows 12x12 e.svg}}
}}
 
{{Location map+ |Europe |width=480 |float=right|caption=Host venues of G7 summits in Europe.|places=
{{location map~ |Europe |lat=48.643868|long=1.829079|label= <div style="font-size:80%;">[[1st G6 summit|1st]]</div>|position=left|mark=Arrows 12x12 e.svg}}
{{location map~ |Europe |lat=51.507351|long=-0.127758|label= <div style="font-size:80%;">[[3rd G7 summit|3rd]], [[10th G7 summit|10th]], [[17th G7 summit|17th]]</div>|position=left|mark=Arrows 12x12 e.svg}}
{{location map~ |Europe |lat=50.737430|long=7.098207|label= <div style="font-size:80%;">[[4th G7 summit|4th]], [[11th G7 summit|11th]]</div>|position=right|mark=Arrows 12x12 w.svg}}
{{location map~ |Europe |lat=45.440847|long=12.315515|label= <div style="font-size:80%;">[[6th G7 summit|6th]], [[13th G7 summit|13th]]</div>|position=bottom|mark=Arrows 12x12 e.svg}}
{{location map~ |Europe |lat=48.804865|long=2.120355|label= <div style="font-size:80%;">[[8th G7 summit|8th]]</div>|position=top|mark=Arrows 12x12 s.svg}}
{{location map~ |Europe |lat=48.856614|long=2.352222|label= <div style="font-size:80%;">[[15th G7 summit|15th]]</div>|position=right|mark=Arrows 12x12 w.svg}}
{{location map~ |Europe |lat=48.135125|long=11.581981|label= <div style="font-size:80%;">[[18th G7 summit|18th]]</div>|position=right|mark=Arrows 12x12 w.svg}}
{{location map~ |Europe |lat=40.882994|long=14.286579|label= <div style="font-size:80%;">[[20th G7 summit|20th]]</div>|position=right|mark=Arrows 12x12 w.svg}}
{{location map~ |Europe |lat=45.764043|long=4.835659|label= <div style="font-size:80%;">[[22nd G7 summit|22nd]]</div>|position=left|mark=Arrows 12x12 e.svg}}
{{location map~ |Europe |lat=52.486243|long=-1.890401|label= <div style="font-size:80%;">[[24th G8 summit|24th]]</div>|position=top|mark=Arrows 12x12 w.svg}}
{{location map~ |Europe |lat=50.937531|long=6.960279|label= <div style="font-size:80%;">[[25th G8 summit|25th]]</div>|position=top|mark=Arrows 12x12 s.svg}}
{{location map~ |Europe |lat=44.405650|long=8.946256|label= <div style="font-size:80%;">[[27th G8 summit|27th]]</div>|position=left|mark=Arrows 12x12 e.svg}}
{{location map~ |Europe |lat=46.401488|long=6.590949|label= <div style="font-size:80%;">[[29th G8 summit|29th]]</div>|position=right|mark=Arrows 12x12 w.svg}}
{{location map~ |Europe |lat=56.262051|long=-3.725752|label= <div style="font-size:80%;">[[31st G8 summit|31st]]</div>|position=right|mark=Arrows 12x12 w.svg}}
{{location map~ |Europe |lat=59.853611|long=30.059722|label= <div style="font-size:80%;">[[32nd G8 summit|32nd]]</div>|position=right|mark=Arrows 12x12 w.svg}}
{{location map~ |Europe |lat=54.140810|long=11.840055|label= <div style="font-size:80%;">[[33rd G8 summit|33rd]]</div>|position=bottom|mark=Arrows 12x12 n.svg}}
{{location map~ |Europe |lat=42.349848|long=13.399509|label= <div style="font-size:80%;">[[35th G8 summit|35th]]</div>|position=left|mark=Arrows 12x12 e.svg}}
{{location map~ |Europe |lat=49.353976|long=0.075122|label= <div style="font-size:80%;">[[37th G8 summit|37th]]</div>|position=left|mark=Arrows 12x12 e.svg}}
{{location map~ |Europe |lat=54.479063|long=-7.795287|label= <div style="font-size:80%;">[[39th G8 summit|39th]]</div>|position=bottom|mark=Arrows 12x12 n.svg}}
{{location map~ |Europe |lat=50.850340|long=4.351710|label= <div style="font-size:80%;">[[40th G7 summit|40th]]</div>|position=left|mark=Arrows 12x12 e.svg}}
{{location map~ |Europe |lat=47.459711|long=11.180518|label= <div style="font-size:80%;">[[41st G7 summit|41st]]</div>|position=left|mark=Arrows 12x12 e.svg}}
{{location map~ |Europe |lat=37.852222|long=15.291944|label= <div style="font-size:80%;">[[43rd G7 summit|43rd]]'</div>|position=left|mark=Arrows 12x12 e.svg}}
{{location map~ |Europe |lat=43.4817|long=-1.55611111111|label= <div style="font-size:80%;">[[45th G7 summit|45th]]'</div>|position=left|mark=Arrows 12x12 e.svg}}
}}
 
{{location map+ |Japan |width=230 |float=left|caption=Host venues of G7 summits in Japan.|places=
{{location map~ |Japan |lat=35.689487|long=139.691706|label= <div style="font-size:80%;">[[5th G7 summit|5th]], [[12th G7 summit|12th]], [[19th G7 summit|19th]]</div>|position=left|mark=Arrows 12x12 e.svg}}
{{location map~ |Japan|lat=26.591546|long=127.977316|label= <div style="font-size:80%;">[[26th G8 summit|26th]]</div>|position=right|mark=Arrows 12x12 w.svg}}
{{location map~ |Japan|lat=42.551269|long=140.764098|label= <div style="font-size:80%;">[[34th G8 summit|34th]]</div>|position=right|mark=Arrows 12x12 w.svg}}
{{location map~ |Japan|lat=34.328159|long=136.829691|label= <div style="font-size:80%;">[[42nd G7 summit|42nd]]</div>|position=right|mark=Arrows 12x12 w.svg}}
}}
 
 
{{โครงส่วน}}
 
{{clear}}
 
== การประชุมประจำปี ==
47,097

การแก้ไข