ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิโลไบต์"

1kB = 1,000 Bytes
(1kB = 1,000 Bytes)
{{พหุคูณของไบต์}}
{{ีี|dxd=}}
'''กิโลไบต์''' ({{lang-en|Kilobyte}}) ใช้ตัวย่อว่า kB มีค่าเท่ากับ 101,000 [[ไบต์]] (SI prefix) เช่น ถ้าพูดว่า คอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำ 100 กิโลไบต์ หมายความว่า มีเนื้อที่ในหน่วยความจำ 100,000 ไบต์ มีความจุประมาณ รูปถ่ายคุณภาพระดับกลาง
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม