ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานแห่งชาติ"

→‎สัตว์ป่าที่สามารถพบได้ในอุทยานแห่งชาติ: เพิ่มชนิดของนกในอุทยานแห่งชาติ ประกอบกับชื่อวิทยาศาสตร์ พร้อมอ้างอิง
(→‎สัตว์ป่าที่สามารถพบได้ในอุทยานแห่งชาติ: เพิ่มข้อมูลจากการศึกษาความหลากชนิดของนกในอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก พร้อมอ้างอิง)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(→‎สัตว์ป่าที่สามารถพบได้ในอุทยานแห่งชาติ: เพิ่มชนิดของนกในอุทยานแห่งชาติ ประกอบกับชื่อวิทยาศาสตร์ พร้อมอ้างอิง)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
* [[สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ]] เช่น [[กบ]]ชนิดต่างๆ, [[ปู]], [[เหี้ย]]
* [[สัตว์เลื้อยคลาน]] เช่น [[งู]], [[งูเห่า]], [[งูจงอาง]], [[งูเหลือม]]
* [[สัตว์ปีก]] [[อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่]] มีนกป่ามากมายกว่า 350 ชนิด , [[อุทยานแห่งชาติแม่ยม]] จากงานวิจัยความหลากหลายของชนิดของนกในอุทยานแห่งชาติแม่ยม ทั้ง 7 เส้นทาง ผลการศึกษาพบว่า พบนกทั้งสิ้น 16 อันดับ 53 วงศ์ 114 สกุล 172 ชนิด เป็นนกประจำถิ่น 134 ชนิด นก อพยพ 33 ชนิด นกอพยพผ่าน 3 ชนิด และนกอพยพมาทำรังวางไข่ 2 ชนิด เส้นทางสำรวจที่มีความหลากชนิดของ นกมากที่สุดคือ เส้นทางศึกษาธรรมชาติหล่มด้ง - จุดชมวิวทะเลหมอก สำรวจพบนก 125 ชนิด ความชุกชุมของนก แบ่งออกเป็น 4 ระดับ มีความชุกชุมมาก 35ชนิด ความชุกชุมปานกลาง 12 ชนิด ความชุกชุมน้อย 38 ชนิด ความชุกชุม น้อยมาก 40 ชนิด ความหนาแน่นของนก มากที่สุด คือ เส้นทางศึกษาธรรมชาติโป่งนำ้ร้อน, จากการศึกษาความหลากชนิดของนกใน[[อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก]] โดย Kunsorn(2005)ด้วยวิธีสำรวจ ตามเส้นทางพบนก 177 ชนิด 40 วงศ์<ref>http://frc.forest.ku.ac.th/frcdatabase/bulletin/fforjournal/20180320_103753.pdf</ref> , [[นกเงือก]], [[นกสายพันธ์ต่างๆ]] เช่น นกยางกรอกพันธุ์ชวา (''Ardeola speciosa'') และนกกระเต็นน้อยธรรมดา (''Alcedo atthis'') เป็นต้น นกที่หากินชายทุ่ง เช่น นกเด้าดินสวน (''Anthus hodgsoni'') และนกเด้าดินทุ่งเล็ก (''Anthus rufulus'') เปน็ต้นนกท่ีหากินตามป่าโปร่งทั่วไปเช่นนกขุนแผน (''Urocissa erythroryncha'') และนกตะขาบทงุ่ (''Coracias benghalensis'') , นกกะรางหัวหงอก (''Garrulax leucolophus'') และไก่ป่า (''Gallus gallus''), นกจับแมลงจุกดำ (''Hypothymis azurea'') และนกแต้วแล้วธรรมดา (''Pitta moluccensis''), นกขมิ้นหัวดำใหญ่(''Oriolusxanthornus'')และนกไต่ไม่หน้าผากำมะหย่ี(''Sittafrontalis''), นกขุนทอง (''Gracula religiosa'') และนกขุนแผนอกสีส้ม (''Harpactesoreskios'')}
* [[แมลง]]หรือ[[แมง]] อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีผีเสื้ออยู่กว่า 189 ชนิด,[[แมลงปอ]], [[แมลงเต่าทอง]], [[แมงมุม]] ฯลฯ
 
11,560

การแก้ไข