ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานแห่งชาติ"

→‎สัตว์ป่าที่สามารถพบได้ในอุทยานแห่งชาติ: เพิ่มข้อมูลงานวิจัยความหลากหลายของนกในอุทยานแห่งชาติแม่ยม และอ้างอิง
(→‎สัตว์ป่าที่สามารถพบได้ในอุทยานแห่งชาติ: ปรับแต่งรหัสแสดงผลและเพิ่มข้อมูลหัวข้อความหลากหลายทางชีวภาพ)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(→‎สัตว์ป่าที่สามารถพบได้ในอุทยานแห่งชาติ: เพิ่มข้อมูลงานวิจัยความหลากหลายของนกในอุทยานแห่งชาติแม่ยม และอ้างอิง)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
 
* [[สัตว์ป่าที่พบในอุทยาน]]* [[สัตว์บก]] เริ่มตั้งแต่ [[อุทยานแห่งชาติแห่งแรก]]ของไทยคือ[[อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่]][[นักท่องเที่ยว]]สามารถพบ [[ช้างป่า]] ระหว่างการเดินทางได้สม่ำเสมอ, [[เสือโคร่ง]],[[หมาไน]] และ[[สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม]] 71 ชนิด ซึ่งได้แก่ [[ลิง]][[ชะนี]] [[กวาง]] และ[[หมูป่า]] พบอยู่ตามทุ่งหญ้ากว้างทั่ว ๆ ไป ฯลฯ
* [[สัตว์น้ำ]] เช่น [[ปลาฉลามวาฬ]], [[ปลาฉลาม]], [[ปลาโลมา]], [[เต่าทะเล]]ต่างๆ, [[กระเบนราหู]], [[ปลาทะเล]]ต่างๆ, [[ปลาการ์ตูน]], [[ประการัง]], [[หอยทะเล]]ต่างๆ, ฯลฯ
* [[สัตว์น้ำ]]
* [[สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ]] เช่น [[กบ]]ชนิดต่างๆ, [[ปู]], [[เหี้ย]]
* [[สัตว์เลื้อยคลาน]] เช่น [[งู]], [[งูเห่า]], [[งูจงอาง]], [[งูเหลือม]]
* [[สัตว์ปีก]] อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีนกป่ามากมายกว่า 350 ชนิด , [[อุทยานแห่งชาติแม่ยม]] จากงานวิจัยความหลากหลายของชนิดของนกในอุทยานแห่งชาติแม่ยม ผลการศึกษาพบว่า พบนกทั้งสิ้น 16 อันดับ 53 วงศ์ 114 สกุล 172 ชนิด เป็นนกประจำถิ่น 134 ชนิด นก อพยพ 33 ชนิด นกอพยพผ่าน 3 ชนิด และนกอพยพมาทำรังวางไข่ 2 ชนิด เส้นทางสำรวจที่มีความหลากชนิดของ นกมากที่สุดคือ เส้นทางศึกษาธรรมชาติหล่มด้ง - จุดชมวิวทะเลหมอก สำรวจพบนก 125 ชนิด ความชุกชุมของนก แบ่งออกเป็น 4 ระดับ มีความชุกชุมมาก 35ชนิด ความชุกชุมปานกลาง 12 ชนิด ความชุกชุมน้อย 38 ชนิด ความชุกชุม น้อยมาก 40 ชนิด ความหนาแน่นของนก มากที่สุด คือ เส้นทางศึกษาธรรมชาติโป่งนำ้ร้อน<ref>http://frc.forest.ku.ac.th/frcdatabase/bulletin/fforjournal/20180320_103753.pdf</ref> , [[นกเงือก]], [[นกสายพันธ์ต่างๆ]]
* [[สัตว์ปีก]] อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีนกป่ามากมายกว่า 350 ชนิด [[นกเงือก]]. [[นกสายพันธ์ต่างๆ]]
* [[แมลง]]หรือ[[แมง]] อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีผีเสื้ออยู่กว่า 189 ชนิด,[[แมลงปอ]], [[แมลงเต่าทอง]], [[แมงมุม]] ฯลฯ
 
11,560

การแก้ไข