เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

</gallery>
===แนวคิดเปลี่ยนคำขวัญจังหวัด===
เมืองขุนแผน แคว้นโบราณ ด่านพระเจดีย์ มณีนิลเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แลเขื่อนสำคัญสี่แห่ง แหล่งแร่ น้ำตก มรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวร http://www.kanchanaburi.com/kannews/03133.html
 
== การเมืองการปกครอง ==