ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรียากานต์ ใจกันทะ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
'''ปรียากานต์ ใจกันทะ''' [[ชื่อเล่น]]: ยิหวา เกิดเมื่อวันที่ [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2535]] ที่ [[อำเภอสะเมิง]] [[จังหวัดเชียงใหม่]] เป็นนักแสดง[[ชาวไทย]] สังกัด[[ช่อง 3]] ได้รับตำแหน่ง รองมิสทีนไทยแลนด์ ปี 2009 (พ.ศ. 2552) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ [[คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพระนคร]] จังหวัดเชียงใหม่
 
== ผลงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม