ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลัทธ์กมล ปิ่นโรจน์กีรติ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
==ประวัติ==
พิมมีพี่ชาย 1 คน คือ วีเจภัทร นัตธนนท์ ปิ่นโรจน์กีรติ และฝาแฝดอีก 4 คน เป็นชาย 1 คน และผู้หญิง 3 คน ผู้ชายชื่อ เพชร กันตพงศ์ ปิ่นโรจน์กีรติ , พิม ลัทธ์กมล ต่อมาคือ แพน [[ภิญญดา ภิญญากมลชาติ]] และน้องสาวอีก 1 คนแต่เสียชีวิตเมื่ออายุ 4 ขวบ ปัจจุบันพิมศึกษาอยู่ที่ [[คณะศิลปกรรมศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]] เอกการแสดงสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และกำกับการแสดงเรียนควบกับ [[คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรามคำแหง]][2] สาขาวิชาภาษาจีน
 
==ผลงาน==
ผู้ใช้นิรนาม