ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คาน (กลศาสตร์)"

 
โมเมนต์ของคานคือระยะทางจากวัตถุถึงจุดหมุนคูณด้วยน้ำหนักของวัตถุ มีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูล(Nm,J) โดยโมเมนต์ของคานแบ่งเป็น 2 ประเภท
* โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา แกเ้กเ้่เด้่่่่ด้่ด้่ด่้่้่้่
*
*
*
*
*
*
* โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา
 
ผู้ใช้นิรนาม