ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดอุทัยธานี"

 
จังหวัดอุทัยธานีมี[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]]รวม 64 แห่ง ประกอบด้วย [[องค์การบริหารส่วนจังหวัด]] 1 แห่ง, [[เทศบาลเมือง]] 1 แห่ง คือ [[เทศบาลเมืองอุทัยธานี]], [[เทศบาลตำบล]] 13 แห่ง และ[[องค์การบริหารส่วนตำบล]] 49 แห่ง<ref>[http://www.dla.go.th/work/abt/province.jsp ข้อมูลจำนวน อปท. แยกรายจังหวัด] กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</ref>
 
|-
| align=center |71 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,683
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,628
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,492
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,494
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,432
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,432
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,467
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,489
| align=right | 9,462
|-
| align=center |72 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,867
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,702
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,500
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,311
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,061
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,862
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,694
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,501
| align=right | 10,249
|-
| align=center |73 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,587
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,639
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,617
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,634
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,635
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,664
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,697
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,711
| align=right | 5,557
|-
| align=center |74 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,338
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,227
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,100
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,078
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,017
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,935
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,891
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,867
| align=right | 4,819
|-
| align=center |75 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,776
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,721
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,695
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,625
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,531
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,463
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,405
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,225
| align=right | 9,105
|-
| align=center |76 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,026
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,882
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,826
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,773
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,675
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,641
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,588
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,576
| align=right |
|-
| align=center |77 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,779
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,757
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,647
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,524
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,434
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,240
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,158
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,059
| align=right |
|-
| align=center |78 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,380
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,381
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,373
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,332
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,311
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,243
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,275
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,396
| align=right |
|-
| align=center |71 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,096
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,164
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,075
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,058
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,968
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,832
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,808
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,784
| align=right |
|-
| align=center |72 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,595
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,522
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,442
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,380
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,351
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,227
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,102
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,092
| align=right |
|-
| align=center |73 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,272
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,218
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,193
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,148
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,066
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,995
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,965
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,919
| align=right |
|-
| align=center |74 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,301
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,264
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,219
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,175
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,098
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,052
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,971
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,832
| align=right |
|-
| align=center |75 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,821
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,821
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,763
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,708
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,600
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,485
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,372
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,271
| align=right |
|-
| align=center |76 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |77 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |78 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
 
== การศึกษา ==
2,747

การแก้ไข