ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ค่าสัมบูรณ์"

(→‎นิยาม: เพิ่มเครื่องหมายที่ถูกต้อง)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# <math>\left| a \right| = \sqrt{a^2}</math>
# |''a''| ≤ ''b'' ก็ต่อเมื่อ −''b'' ≤ ''a'' ≤ ''b''
# |''a''| ≥ ''b'' ก็ต่อเมื่อ ''a'' ≤ −''b'' '''หรือ''' ''b''a ''a''b
 
คุณสมบัติสองอันสุดท้าย ใช้ในการแก้อสมการอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น
ผู้ใช้นิรนาม