ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิชญ์นาฏ สาขากร"

|-
| rowspan="3" | 2547
|''[[ก็ว่าจะไม่รัก]]''
|อำนิษฐ์
|-
|''[[ขอพลิกฟ้าตามล่าเธอ]]''
|รินทราย
|-
|''[[มัจจุรีพักร้อน]]''
| -
|-
|ดีดี้
|-
|''[[ใต้ร่มเงารัก]]''
|มีนา
|-
| 2550
|''[[ภูตพยาบาท]]''
|ณัฐฐา
|-
|แพท
|-
|''[[รักฉันสวรรค์จัดให้]]''
| เนตรชนก (รับเชิญ)
|}
ผู้ใช้นิรนาม