ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ค่าสัมบูรณ์"

→‎นิยาม: เพิ่มเครื่องหมายที่ถูกต้อง
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(→‎นิยาม: เพิ่มเครื่องหมายที่ถูกต้อง)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
นิยามได้ดังนี้: สำหรับ[[จำนวนจริง]]ใดๆ ''a'', '''ค่าสัมบูรณ์'''ของ ''a'' เขียนแทนด้วย |''a''| เท่ากับ ''a'' ถ้า ''a''&nbsp;≥&nbsp;0 และเท่ากับ −''a'' ถ้า ''a''&nbsp;<&nbsp;0 (ดูเพิ่มเติม: [[อสมการ]]) |''a''| จะไม่เป็นจำนวนลบ ค่าสัมบูรณ์จะเป็น[[จำนวนบวก]]หรือ[[ศูนย์]]เสมอ นั่นคือจะไม่มีค่า ''a'' ที่ |''a''|&nbsp;<&nbsp;0
 
ค่าสัมบูรณ์สามารถถือว่าเป็น''ระยะทาง''ของจำนวนนั้นจากศูนย์ สัญกรณ์ของ[[ระยะทาง]]ในคณิตศาสตร์มักเขียนในรูปค่าสัมบูรณ์อยู่เสมอ เมื่อจำนวนจริงถูกพิจารณาเหมือนเป็นเวกเตอร์หนึ่งมิติ ค่าสัมบูรณ์คือ[[ขนาด]] และ [[p-นอร์ม]]สำหรับ p ใดๆ ที่ตัวประกอบคงที่ ทุกๆนอร์มใน '''R'''<sup>1</sup> จะเท่ากับค่าสัมบูรณ์: ||x||=||1||.|x|
 
== สมบัติ ==
4,299

การแก้ไข