ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เลขประจำตัวประชาชนไทย"

ไม่รู้
(ย้อนการแก้ไขที่ 7734284 สร้างโดย 223.24.1.180 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(ไม่รู้)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
หมายถึงลำดับที่ของบุคคล
 
== ตัวเลขหลักที่ 13 ==มา
ตัวเลขหลักที่ 13 เป็น[[ตัวเลขตรวจสอบ]]ความถูกต้องของเลขทั้ง 12 หลักแรก
 
1

การแก้ไข