ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นักเขียนโปรแกรม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[เอดา ไบรอน]]ได้ชื่อว่าเป็นนักเขียนโปรแกรมคนแรกของโลก เพราะเป็นคนแรกที่สามารถนำ[[ขั้นตอนวิธี]] มาเรียบเรียงเป็น[[ชุดคำสั่ง]] ให้แก่เครื่องคำนวณได้ในปี พ.ศ. 2385 (ค.ศ. 1842) ในยุคที่ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์
 
=== นักเขียนโปรแกรมตลาดล่าง ===
นอกจากนี้ยังมี[[นักเขียนโปรแกรมตลาดล่าง]] ที่ไม่นิยมพัฒนาตัวเอง มีความรู้เบื้องต้น สามารถเขียนโปรแกรมได้ แต่ไม่สามารถบำรุงรักษาโค้ดที่เขียน หรือทำงานให้เสร็จลุล่วงได้ มักจะโอดครวญว่าตนเองเป็นกรรมกรซอฟต์แวร์ แต่จริงๆแล้วควรไปทำงานอื่นเช่น เป็น AE 5555
 
==== สิ่งที่นักเขียนโปรแกรมตลาดล่างมักจะทำ ====
หลายครั้งเราพบว่า นักเขียนโปรแกรมตลาดล่าง มักจะเขียนโปรแกรมโดยใช้ความรู้ผิดๆ ที่เกิดจากการละเลยพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เขียน เช่น
 
* เก็บรหัสผ่านเป็น plain text
* เก็บรหัสผ่านใน Cookie
* ใช้ http verb ผิด ใช้ GET ส่งรหัสผ่าน
{{โครงส่วน}}
 
ผู้ใช้นิรนาม