ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นักเขียนโปรแกรม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มโปรแกรมเมอร์ตลาดล่าง)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''นักเขียนโปรแกรม''' หรือ '''โปรแกรมเมอร์''' ({{lang-en|programmer}}) มีหน้าที่หลักคือ[[การเขียนโปรแกรม|การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์]] ซึ่งนักเขียนโปรแกรมสามารถหมายถึงผู้ที่เชี่ยวชาญในการโปรแกรมเฉพาะด้าน หรือผู้ที่สามารถเขียนรหัสซอฟต์แวร์ได้หลากหลายข้อมุล
 
[[เอดา ไบรอน]]ได้ชื่อว่าเป็นนักเขียนโปรแกรมคนแรกของโลก เพราะเป็นคนแรกที่สามารถนำ[[ขั้นตอนวิธี]] มาเรียบเรียงเป็น[[ชุดคำสั่ง]] ให้แก่เครื่องคำนวณได้ในปี พ.ศ. 2385 (ค.ศ. 1842) ในยุคที่ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์
 
=== นักเขียนโปรแกรมตลาดล่าง ===
นอกจากนี้ยังมี[[นักเขียนโปรแกรมตลาดล่าง]] ที่ไม่นิยมพัฒนาตัวเอง มีความรู้เบื้องต้น สามารถเขียนโปรแกรมได้ แต่ไม่สามารถบำรุงรักษาโค้ดที่เขียน หรือทำงานให้เสร็จลุล่วงได้ มักจะโอดครวญว่าตนเองเป็นกรรมกรซอฟต์แวร์
 
==== สิ่งที่นักเขียนโปรแกรมตลาดล่างมักจะทำ ====
[[เอดา ไบรอน]]ได้ชื่อว่าเป็นนักเขียนโปรแกรมคนแรกของโลก เพราะเป็นคนแรกที่สามารถนำ[[ขั้นตอนวิธี]] มาเรียบเรียงเป็น[[ชุดคำสั่ง]] ให้แก่เครื่องคำนวณได้ในปี พ.ศ. 2385 (ค.ศ. 1842) ในยุคที่ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์
หลายครั้งเราพบว่า นักเขียนโปรแกรมตลาดล่าง มักจะเขียนโปรแกรมโดยใช้ความรู้ผิดๆ ที่เกิดจากการละเลยพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เขียน เช่น
 
* เก็บรหัสผ่านเป็น plain text
* เก็บรหัสผ่านใน Cookie
* ใช้ http verb ผิด ใช้ GET ส่งรหัสผ่าน
{{โครงส่วน}}
 
ผู้ใช้นิรนาม